Crashing

Stlačování (hrnutí, Crashing), je úprava harmonogramu projektu, při které prostě „nahrneme“ do projektu další zdroje (nebo využijeme zdrojů z existujících plánovacích rezerv), čímž se snažíme projekt urychlit. Největší smysl má zdroje přidávat na nejdelší činnosti na kritické cestě – tam je největší pravděpodobnost, že naše snaha bude mít nějaký efekt.