CPM – critical path method

CPM – critical path method (metoda kritické cesty) je postup, při kterém je za pomoci síťového grafu nalezena očekávaná doba trvání projektu, jsou identifikovány rezervy apod. Tyto informace následně pomáhají při optimalizaci plánu projektu. Dnes se pro vizualizaci používají i Ganttovy grafy.