Cost Variance (CV)

Cost Variance (nákladová odchylka) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánované náklady. CV=EVAC.