Certifikace PM

Certifikace projektových manažerů je proces, při kterém jsou ověřovány teoretické a případně i praktické dovednosti uchazeče v oblasti projektového řízení. PM certifikačních systémů je více, mezi nejrozšířenější patří PMI, IPMA a PRINCE2.