CBA

CBA (Cost Benefit Analysis), tedy Analýza nákladů a přínosů je postup, při kterém jsou na peněžní jednotky převáděny primárně nefinanční dopady (např. zlepšení životního prostředí ve městě) a vůči nim je pak posuzována investice – projekt.