Časová odchylka (SV)

Časová odchylka (Schedule Variance – SV) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánovaný harmonogram. SV=EVPV.