Akceptační protokol

Akceptační protokol formálně potvrzuje, že převzatý výstup je příjemcem bez vad akceptován, případně akceptován s výčtem výhrad (k neprodlenému odstranění) nebo neakceptován (s uvedením důvodu).