AC – Actual Costs

AC – Actual Costs, jsou celkové náklady, které byly spotřebovány na vytvoření produktu k datu měření a kontroly. Dříve též jako ACWP.