Desková hra IPMA pro přípravu na certifikaci? Jsme první, kdo to nabízí!

Kurzy přípravy na certifikaci z mezinárodních standardů projektového řízení (PMI®, IPMA®, Prince2®) bývají vnímány jako „nalejvárna“, kde je hlavním cílem v málo dnech vstřebat velké množství informací. Mnozí účastníci přicházejí na kurz s nastavením mysli, že přípravný kurz je jakési nutné zlo, které musí protrpět k získání certifikátu. Nemusí tomu tak ale nutně být! Příkladem je desková hra IPMA, kterou jako první na trhu nově nabízíme.

Pro nás v PM Consulting je při přípravě kurzů klíčovým principem, že vzdělávání musí účastníky bavit. Nemusím dlouze vysvětlovat, že pokud účastníky kurz baví, jsou motivovanější, více si odnesou do praxe a jsou spokojenější. Proto vymýšlíme simulační hry, cvičení, kde účastníci hrají role, a na kurzech střídáme různé formy výuky.
Celý článek

Přijďte si vyzkoušet Agile!

V rámci interního vývoje jsme dospěli k nové verzi našeho tréninku Agilního projektového řízení, do které jsme implementovali (a upravili si k obrazu svému) lego4scrum. Můžete se tedy těšit na simulaci realizace agilního projektu za pomoci lego kostek.

Pokud si chcete tuto novinku vyzkoušet zcela zdarma, zveme Vás na pilotní realizaci dne 11. 5. 2018 od 9:30 do 16:00 v našem školicím centru.

Pro registraci pište na naše kontakty. Těšíme se na viděnou!

PM Slovník a PM Wiki – nové nástroje pro Vás!

Připravili jsme pro Vás, věříme, užitečné nástroje na našem webu – PM slovník, který obsahuje přes 200 pojmů z oblasti projektového řízení a pak také PM Wiki, která je zatím o něco skromnější, nicméně také roste. V rámci Wiki principu jsme zcela otevřeni námětům na úpravy a na doplnění pojmů – neváhejte nás kontaktovat a pomoci nám rozšířit tuto znalostní bázi všech tuzemských PM!

Veškeré pojmy ve slovníku i Wiki jsou formulovány v souladu s aktuálními verzemi všech hlavních standardů a metodik (PM BoK, ICB, PRINCE2) a také s knihou Projektový management, základní PM knihou v ČR.

Uvítáme i jakékoliv další podněty pro Váš snadnější PM život! V případě nějakého nápadu nás prosím kontaktujte.

POVEZ II – pomůžeme Vám s dotací na vzdělávání!

Zvažujete účast na některém z našich otevřených kurzů nebo realizaci interního tréninku? Díky POVEZ II nyní máte možnost čerpat na takové služby dotaci 85% ze způsobilých nákladů.

POVEZ II – základní podmínky

  • Způsobilí žadatelé o dotaci jsou zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty, OSVČ a nestátní neziskové organizace.
  • Vyloučeni jsou zaměstnavatelé sídlící na území Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).
  • Žadatelé nejsou omezováni z pohledu převažující ekonomické činnosti (dle klasifikace CZ-NACE).
  • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele, takže lze získat příspěvek na 85% nákladů kurzovného.  Celý článek

Projektové řízení v ČR 2015 – zpráva o výsledcích šetření

Šetření „Projektové řízení v ČR 2015“ realizovala PM CONSULTING s.r.o. ve spolupráci se Společností pro projektové řízení, národní asociací projektových manažerů. Cílem šetření bylo zmapovat současný stav a úroveň projektového řízení v České republice a porovnat výsledky s šetřením uskutečněným v roce 2012. Sběr odpovědí probíhal v období března až července roku 2015 formou on-line dotazníků. Do šetření se zapojilo celkem 141 respondentů.
Celý článek

PM Consulting podpořil mladé cyklisty

Již po čtvrté se stal PM Consulting partnerem lokálního Cyklo Klubu Bendl, který je zaměřen na práci s dětmi a mládeží. V klubu se sdružuje několik desítek dětí, od mladších žáků až po dorostence, chlapci i dívky.

Klub podporujeme protože motivuje děti ke sportu, zdravému životnímu stylu a v neposlední řadě k plánovanému úsilí a dosahování cílů, což jsou vše hodnoty, které jsou naší firmě vlastní.

Přejeme tedy klubu do nadcházející sezony 2016 vše nejlepší a mnoho nejen sportovních úspěchů! Celý článek

PM Consulting zdolal Dolomitenmann!

V projektovém řízení je důležitý funkční tým, který dosahuje výsledků. Proto jsou nám sympatické i extrémní týmové závody, jako je např. Dolomitenmann, který probíhá vždy začátkem září a je nazýván nejtěžším týmovým závodem na světě. A protože se koná v nedalekém Rakousku, byl tým PM Consulting u toho, aby si z dané události odnesl mírně odlehčené projektové ponaučení.
Celý článek

Nejčtenější