VZP

Talenty Všeobecné zdravotní pojišťovny s námi absolvovaly dvoudenní simulaci projektu. Účastníci zejména ocenili velmi přesnou reflexi praxe a negativních jevů, se kterými se běžně setkávají.