VUT

Centrum podpory projektů VUT v Brně, u jehož vzniku jsme v roce 2008 stáli, je místem pro poskytování pomoci a informací projektovým manažerům průřezově z celého VUT v Brně.

V rámci jednoho ze vzdělávacích projektů realizovaných centrem proběhla i příprava 25ti akademiků na certifikaci podle standardu IPMA.

Cílem nebyla pouze příprava k certifikaci, ale také plošná standardizace přístupu k přípravě a řízení projektů, proto v rámci celkem devítidenního vzdělávacího programu proběhly i moduly jako „Plánování projektů v MS Project“ apod.

S naším působením panuje spokojenost a realizovali jsme již i další rozvojové aktivity, jako byla např. implementace procesů pro přípravu a řízení projektů za podpory MS Project Server atd., další běhy přípravy k certifikaci IPMA, konzultace připravovaných projektů atp.