Statutární město Pardubice

V letech 2013 až 2014 jsme pro Pardubice realizovali projekt nastavení a implementace systému řízení projektů. Zahrnuta byla úvodní analýza, návrh systému a jeho implementace, včetně konzultací během pilotního provozu.

Specifika projektového řízení ve státní správě jsou značná, nicméně řešitelná, jak ukázal tento projekt.