Sobriety

Společnost Sobriety s.r.o. je znalostní firma, jejímž předmětem činnosti jsou především tzv. CFD výpočty proudění okolo automobilu, proudění v motorovém prostoru apod.

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb společnost Sobriety s.r.o. realizovala rozsáhlý vzdělávací program, který jsme měli tu čest realizovat. Proběhly nejenom moduly technických kompetencí projektového řízení, ale také rozsáhlé tréninky měkkých dovedností.

Na závěr proběhla dvoudenní simulace – projektové hry, které byly, stejně jako celý program přijaty s nadšením a chutí „absolventů“ do další práce a rozvoje.