PMDP

Spolupráce s PMDP je dlouhodobá. Započala základními tréninky projektového řízení pro úsek Plzeňská karta, na což následovala tvorba koncepce systému řízení projektů pro daný úsek. Ten systém posléze implementoval a úspěšně používá dodnes.

Spokojenost pracovníků úseku Plzeňské karty vedla i k sérii školení pro pracovníky ostatních úseků podniku a k tvorbě koncepce systému řízení projektů v celém podniku.