NIDV – PM 250+

Projekt PM 250+, jehož nositelem je krajské pracoviště NIDV v Plzni, se zabývá definicí a standardizací profese projektového manažera ve školství.
Na počátku tohoto úsilí bylo potřeba provést právě definici dané role a především stanovit určitý profil optimálního projektového manažera ve školství. Této úlohy jsme se ve spolupráci s pracovníky NIDV zhostili formou vytvoření kompetenčního modelu, stanovením optimálního profilu a následným „změřením“ několika set pracovníků škol a školských zařízení. Více o předmětných výstupech naleznete zde.
Naše působení, ať už při vlastní tvorbě výstupů nebo při osobních konzultacích první stovky účastníků měření, bylo vnímáno velmi pozitivně a s kladnou zpětnou vazbou. Projekt PM 250+ dále pokračoval etapou rozvoje kompetencí, které z úvodního měření vyšly jako poddimenzované.

Na samotný závěr jsme podpořili účastníky projektu v přípravě k certifikaci podle IPMA.