Moravskoslezský kraj

Pracovníci odborů informatiky, investic a evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci zvyšování kvality projektového řízení absolvovali rozsáhlý vzdělávací program, který jsme měli tu čest realizovat.

Program zahrnoval různé aspekty praktického řízení projektů i teoretických zásad včetně přípravy k certifikaci podle IPMA. Vzhledem k velkému počtu účastníků rozsah programu přesáhl 60 tréninkových dnů.

Z hodnocení zpětnovazebních dotazníků vyplývá vysoká spokojenost průřezově zůčastněnými odbory. Na základě daného programu jsou nyní v přípravě některé změny směrem k dalšímu zvyšování kvality projektového řízení této organizace.