Generali

Pro Generali jsme v roce 2014 úspěšně zrealizovali Simulaci projektu v angličtině, což vedlo k další spolupráci.