CZECHINVEST

Czechinvest je státní agenturou pro podporu podnikání a investic. Je řídicím orgánem několika dotačních programů a i sama realizuje množství projektů.

Administrátoři jednoho z programů si chtěli osvěžit, upřesnit a sjednotit znalosti o praktickém řízení projektů tak, aby byli co nejlépe schopni posuzovat projekty z hlediska projektového řízení.
Výše uvedené bylo naplněno třídenním tréninkem praktického projektového managementu, který byl účastníky velmi kladně hodnocen.

Dle slov zadavatele: „Po dlouhé době se podařilo najít kvalitního dodavatele a lektora, kteří pro naše zaměstnance připravili kvalitní a užitečné školení na téma Projektové řízení“.