Bohemia Interactive

V Bohemia Interactive jsme začátkem roku 2020 zrealizovali 4 denní sérii tréninků složenou z modulů Agile a SCRUM, Simulace projektu Pacifická dráha a Projektový management 3.0. Cílem bylo sjednotit a zvýšit kompetence v oblasti agilních přístupů k vývoji a celkové byznys agility.

Mojmír Snopek, HR Business Partner, se kterým byla realizace koordinována, to zhodnotil takto:

 

Firma PM Consulting nám pomohla unifikovat přístup k agilnímu vývoji a pomohla nám k jeho integraci v netypickém prostředí herního vývoje. V jednom týdnu naši vedoucí pracovníci a klíčoví lidé prošli školeními Agile a Scrum, simulací projektu Pacifická dráha a Project management 3.0, a Managementem 3.0. a v nadcházejících týdnech pak využili nově nabité zkušenosti přímo v pracovním prostředí.

Obsah školení byl ušitý na míru našim potřebám, školitelé byli profesionální, skvěle připraveni a trpělivě nás provedli látkou i diskuzí k aplikaci metodologie v naší firmě. Ocenili jsme teoretickou hloubku probíraných témat doprovázenou konkrétními praktickými příklady z praxe a mnoha diskusemi, jak nastavit Agile a Scrum na specifické prostředí herního vývoje.

Vedoucí si velmi pochvalovali užití Managementu 3.0 v praxi při řízení agilních týmů. Na závěr bychom chtěli vyzdvihnout profesionální přístup od začátku zakázky (identifikaci a analýzu našich potřeb, nastavení modulů školení apod.) až po její realizaci. S firmou PM Consulting jsme byli velmi spokojeni a budeme s ní pokračovat v další spolupráci.

Mojmír Snopek, HR Business Partner