Alef Nula

Významná IT společnost Alef Nula a.s. nás (v návaznosti na účast jednoho pracovníka na námi realizovaném otevřeném kurzu) oslovila s požadavkem rozvíjet své projektové manažery, synchronizovat a standardizovat základní pojetí projektů v organizaci a připravit tak půdu pro rozvoj systematického projektového řízení v rámci organizace.

Požadavek jsme zrealizovali pětidenním vzdělávacím programem, který byl velmi pozitivně hodnocen, ve formální i neformální zpětné vazbě