PMI Chapter CZ – Česká komora PMI

Český PMI Chapter, jak již napovídá název, je tuzemským profesním sdružením projektových manažerů, seskupeným okolo standardu PMI (Project Management Institute) PM BoK (Project Management Body of Knowledge), kteří jsou ve velké většině PMP certifikovaní projektoví manažeři. Jedná se tedy de facto o místní zastoupení organizace PMI.

Tento spolek prezentuje a propaguje PM BoK a také se snaží aktivně podporovat výměnu zkušeností a rozvoj projektových manažerů – členů i nečlenů chapteru.

Za tímto účelem vydává PMI.CZ svůj newsletter  (zdarma ke stažení na webu pmi.cz) a organizuje celou řadu rozvojových akcí, jako jsou např.:

 • Projektový underground
 • Grilování projekťáka
 • Neformální setkání a networkingy

Český PMI Chapter také aktivně podporuje různé další akce, včetně např. Konference projektový management ve Zlíně, kterou pořádá FMK UTB ve Zlíně spolu s PM Consulting, kde zástupci tuzemského PMI Chapteru zrealizovali key note přednášku a několik workshopů.

Workshop CZ PMI Chapter ve Zlíně

Workshop CZ PMI Chapter ve Zlíně

Cíli sdružení PMI Chapter CZ jsou zejména:

 1. Vědomá, aktivní a soustavná podpora praxe, vědy a profese projektového řízení v České republice
 2. Soustavný rozvoj nejvýznamnějších témat v oblasti projektového řízení
 3. Udržování kontaktů s celosvětovou komunitou a sledování aktuálního vývoje
 4. Podpora sdílení znalostí mezi odborníky projektového řízení
 5. Sběr informací od regionálních organizací o trendech v projektovém řízení
 6. Budování a udržování vztahů s obdobnými organizacemi v širším regionu, včetně např. vzájemného poskytování reklamy a výměny řečníků
 7. Podpora legitimních zájmů místní komunity v oblasti projektového řízení na celosvětové úrovni
 8. Nabízet příležitosti profesionálního rozvoje
 9. Nabízet příležitosti k udržení akreditace PMI
 10. Podporovat projektové manažery při orientaci na trhu práce