IPMA Česká republika z. s.

IPMA Česká republika, z. s. (dříve Společnost pro projektové řízení) je nejstarší tuzemskou profesní organizací projektových manažerů. Vznikla během implementace standardu IPMA Competence Baseline (ICB) do tuzemské podoby a její pevnou součástí je certifikační orgán IPMA, který provádí v ČR IPMA certifikaci.

Jako odborný partner se IPMA Česká republika účastnila i Konference projektový management ve Zlíně, kterou pořádá FMK UTB ve Zlíně spolu s PM Consulting.

IPMA Česká republika nabízí:

  • Certifikaci projektových manažerů dle mezinárodního standardu International Project Management Association (IPMA). Tato certifikace je nástrojem pro ověření jejich profesní způsobilosti a je k dispozici v češtině i angličtině.
  • Prostřednictvím akreditace vzdělávacích programů posuzujeme soulad náplně vzdělávacího kurzu s Národním standardem kompetencí projektového řízení.
  • Národní certifikace studentů posuzuje znalosti studentů v oblasti projektového řízení a jejich aplikaci v praxi.
  • Vydáváme a rozvíjíme Národní standard kompetencí projektového řízení podle IPMA (ICB) i Národní standard kompetencí konzultanta jako základ pro to, co má znát projektový manažer nebo poradce v různých stupních seniority. Tyto standardy také uvádí jaké nástroje a techniky jsou pro oblast projektového řízení vhodné, a která literatura je kvalitní. Standardy rovněž obsahují mezinárodní slovník pojmů v oblasti projektového řízení.