Certifikace Scrum Alliance

Co je Scrum Alliance? Je to sdružení, které má své vlastní certifikační schéma pro všechny tři složky Scrum Teamu, kterými jsou ScrumMaster, Product Owner a Developer (jakožto reprezentant vývojového týmu).

Každá z úrovní má tři postupné úrovně (tzn. že k získání daného vyššího stupně musíte mít aktivní předchozí stupeň). Např. pro ScrumMastery to jsou stupně:

  • Certified ScrumMaster ® (CSM), pro který nejsou stanoveny vstupní požadavky. Certifikace nicméně probíhá vždy na konci akreditovaného (nejčastěji dvoudenního) kurzu, který je tedy svým způsobem prekvizitou.
  • Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM) , pro který musíte splnit minimálně jeden rok praxe adekvátní roli ScrumMastera a také musíte disponovat aktivní certifikací nižšího stupně (Certified ScrumMaster®). Certifikace opět probíhá na konci akreditovaného kurzu.
  • Certified Scrum Professional® – ScrumMaster, (CSP-SM) pro který musíte disponovat aktivní certifikací nižšího stupně (Advanced Certified ScrumMaster®). Certifikace opět probíhá na konci akreditovaného kurzu.

Obdobně je tedy pro Product Ownery:

  • Certified Scrum Product Owner® (CSPO),
  • Advanced Certified Scrum Product Owner® (A-CSPO),
  • Certified Scrum Professional® – Product Owner (CSP-PO) .

A nakonec vývojáři, kteří mají jen dva stupně:

  • Certified Scrum Developer® (CSD),
  • Certified Scrum Professional® (CSP).

Další Scrum Alliance certifikace pak jsou pro kouče a trenéry (Certified Team Coach® (CTC), Certified Enterprise Coach®(CEC), Certified Scrum Trainer® (CST)), kteří všichni musí být nejdříve alespoň jedním typem certifikovaného profesionála.

Poslední Scrum Alliance certifikační schéma je pro vedení organizací. Certified Agile Leadreship (CAL) je dlouhodobější program zahrnující vzdělávání, workshopy i vlastní praxi.

Certifikace Scrum Alliance se obnovují každé dva roky, po které musí být sbírány tzv. Scrum Education Units® (SEUs) (určitá obdoba PDUs, které má PMI).

Certifikace Scrum Alliance

Pokud se o SCRUMU chcete dozvědět víc, zúčastněte se kurzu Agile a SCRUM!