Agilní asociace

Agilní asociace z.s. je spolek příznivců a propagátorů agilního způsobu řízení projektů, který byl založen roku 2011 Zuzanou Šochovou, Eduardem Kuncem a Pavlem Sukem.

Cílem činnosti je zvýšit povědomí o Agilních metodách řízení (XP, Scrum, Kanban, TDD, BDD, LeSS, …) a vytvořit platformu pro sdílení informací a zkušeností z oblasti Agilních metod.

Spolek pořádá víceméně pravidelná setkání Agilní Open Café, na kterých se neformálně diskutují různá témata a sdílí zkušenosti s aplikací agilních přístupů, technik a metod, především SCRUMu, ovšem nikoliv výhradně.

Největší pravidelnou akcí Agilní asociace je konference Agile Prague, která je vskutku světovou mezinárodní konferencí a můžete se na ní setkat s přednáškami a workshopy mnoha významných agilistů světového formátu.
Mezi zajímavými hosty byla šance již vidět lidi jako: Jurgen Appelo, David Hussman, J.B. Rainsberger, Christopher Avery, Pat Guariglia, Linda Rising, Dean Leffingwell, Bas Vodde, Joshua Kerievsky, Gojko Adzic, Mark C. Layton, David Laribee a další.

Na youtube kanálu asociace je rozsáhlý archiv přednášek z konference Agile Prague, který je zcela zdarma.

Agilní Asociace z.s. je oficiálně registrovaná Scrum Alliance User Group. Spolupracuje jak se Scrum Alliancí, nejznámější americkou neziskovou organizující seskupující celosvětově Scrum komunitu, tak i s Agile Alliance, což je opět americká nezisková organizace podporující propagaci obecně Agilního přístupu.