Projekty s dotací EU

PM Consulting s.r.o. je realizátorem nebo partnerem několika projektů, které žádají nebo jsou realizovány s finančním přispěním veřejných prostředků ČR a ESF nebo ERDF.

Jsou to tyto projekty:

Vzdělání nejvyšší kvality, kterého jsme byli hlavním realizátorem a jehož partnerem byla společnost Deloitte Advisory. 
Inovace výuky marketingových komunikací, projekt FMK UTB ve Zlíně, jehož jsme byli partnerem. 
Projektové vyučování v Pardubickém kraji, jehož jsme byli realizátorem.