Ing. Jan Doležal, Ph.D.
Jiří Krátký
Mgr. Zuzana Ježková
Jan Kopřiva
Dana Doležalová, DiS.

Ondřej Cingl

Pracuje ve společnosti PM Consulting jako projektový manažer, trenér projektového řízení a osobní poradce manažerů projektů. Jeho specializací trenérskou specializací je praktické projektové řízení a manažerské dovednosti; zejm. leadership a motivace. Působil mimo jiné i ve společnostech Blue Dynamic (implementace ERP systémů a vývoj SW) nebo IKEA.

Realizoval projekty v oblasti IT (vývoj, infrastruktura), konvenčně i agilně, business developmentu a projektů rozvoje lidských zdrojů.

Ve volném čase se věnuje horolezectví, extrémním týmovým závodům a horskému treku.

Je spoluautorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“ nebo „5 kroků k úspěšnému projektu“.

Profil na LinkedIN.

Senior konzultant PM Consulting s.r.o.
IPMA® Level C Certified Project Manager
PRINCE2® Practitioner
PRINCE2® Agile Practitioner
Lektor a poradce projektového řízení
Projektový manažer