Jan Kopřiva

Projektový manažer a konzultant s více jak 14letou zkušeností s projektovým řízením v IT a korporátním bankovním sektoru.

Má zkušenosti s realizacemi IT projektů s mezinárodní účastí, infrastrukturních migračních projektů a business-IT implementací. Jako vedoucí v Center of Excellence pro projektové řízení v ČSOB připravoval standardizovanou metodiku a postupy pro klasické i agilní projekty a vedl přípravu metodiky pro škálovanou agilitu (SAFe) během firemní agilní transformace.

Rád uplatňuje v praxi principy a metody vztahové psychologie a osobního rozvoje v souladu s postupy projektového řízení a agilního způsobu dodávky.

Je členem Komory projektových manažerů a pravidelně se účastní konferencí s tématikou projektového managementu.

Profil na síti LinkedIn.

Projektový manažer

Konzultant projektového řízení

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Agile