Nejbližší termíny

9. 3. 2020 - 13. 3. 2020
Školicí centrum Praha
20. 4. 2020 - 24. 4. 2020
Školicí centrum Praha

Komplexní příprava k certifikaci IPMA

Komplexní příprava k certifikaci IPMA

Určeno všem, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti v projektovém řízení a chtějí si ověřit své schopnosti certifikací u IPMA (International Project Management Association). Připravíme vás na úspěšné složení nové zkoušky IPMA verze 4.1 na stupně A, B, C nebo D.

Kurz je akreditován IPMA Česká republika v úrovni Excellent, což znamená že absolventi kurzu mají velmi vysokou úspěšnost u zkoušky.

Jsme lídr trhu - naším kurzem prochází od 2015 každoročně absolutně nejvíce kandidátů certifikace podle IPMA v ČR!

Lektoři jsou spolutvůrci zkušebních testů, zkoušející certifikačního orgánu IPMA a autoři knihy Projektový management.

Garantujeme Váš úspěch u zkoušky!

Co Vám kurz přinese

Připravíme Vás na úspěšné zdolání všech částí zkoušky, jak písemné části, tak simulačního workshopu. Pomůžeme Vám projít celým certifikačním procesem včetně zpracování přihlášky a dokumentace. Kurz je sestaven tak, abyste získali právě takové znalosti a dovednosti, které jsou zkoušeny u certifikační zkoušky IPMA.

Nevíte, který stupeň certifikace IPMA si vybrat? Jiří Krátký Vám poradí buď ve videu nebo osobně.

Naučíte se používat metody, techniky a nástroje, které jsou zkoušeny při certifikaci podle IPMA, včetně agilních přístupů.
Posílíte svoje tvrdé i měkké dovednosti potřebné pro řízení projektů.
Vyzkoušíte si všechny části zkoušky nanečisto.

Obsah kurzu

V průběhu kurzu s lektorem projdete celý životní cyklus projektu a naučíte se používat klíčové metody, techniky a nástroje, jejichž znalost je prověřována v písemném testu. Důraz klademe na procvičování případových studií tak, abyste ihned po absolvování našeho kurzu mohli bez další přípravy úspěšně zdolat písemný test.

Zahájení projektu a logický rámec
Plánování a řízení realizace projektu
Agilní přístupy k řízení projektů
Měkké dovednosti projektového manažera
Certifikace nanečisto

Program kurzu:

 • Den 1: Zahájení projektu: Projekt, program, portfolio, životní cyklus projektu, definice základních parametrů projektu s pomocí logického rámce (LRM), business case.
 • Den 2: Plánování a řízení realizace projektu: Plán řízení projektu, plánování rozsahu s využitím WBS, plánování času s využitím kritické cesty (CPM), Ganttovy diagramy, plánování zdrojů, plánování nákladů, analýza rizik, sledování a vyhodnocování projektu.
 • Den 3: Projekt jako změna: Agilní přístupy k řízení projektu, práce se zainteresovanými stranami, prosazení změny v organizaci.
 • Den 4: Měkké dovednosti projektového manažera: Komunikace, kreativita, motivace, pěstování týmu, řešení konfliktů a krizí.
 • Den 5: Certifikace nanečisto – písemná část (případová studie, otevřené otázky – dle typu certifikace), simulační workshop – nácvik testování měkkých dovedností, doporučení k absolvování zkoušky.

Pokud úspěšně zvládnete náš kurz, ručíme za Váš úspěch u písemné části zkoušky!

Ručíme Vám za úspěch u certifikační zkoušky IPMA, respektive za složení písemné části certifikační zkoušky IPMA (garance se nevztahuje na simulační workshop a pohovor u stupňů A, B a C). V případě, že poslední den našeho přípravného kurzu úspěšně projdete naši cvičnou certifikací nanečisto (zodpovíte správně více, než 65% otázek), do 30 dnů od ukončení kurzu absolvujete písemnou část certifikační zkoušky a neuspějete v ní, zaplatíme za Vás poplatek za opakování zkoušky!

Potřebujete více informací?

 • Základní data o standardu IPMA ICB naleznete zde.
 • Přehled certifikací v rámci IPMA je uveden zde.
 • Porovnání certifikačních systémů PRINCE2, PMI a IPMA je uvedeno zde.
Komplexní příprava k certifikaci IPMA

Obdržíte

 • Komplexní výukový materiál, ve kterém najdete vše, co se zkouší
 • Sadu cvičných příkladových studií a testů (včetně správných řešení)
 • Knihu Projektový management
 • Velký cvičný test na závěr kurzu

Kurzem Vás provede

Ing. Jiří Krátký

Ing. Jiří Krátký

Zabývá se poradenstvím při rozvoji projektového řízení v organizacích, tvorbou a realizací tréninků praktického projektového řízení, simulačních her a přípravou k mezinárodním certifikacím.

Projektovému řízení se věnuje od roku 2000. Celkem 6 let působil ve vedení národní asociace projektových manažerů. Je spoluautorem 2 knih o projektovém řízení.

Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA C, je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a akreditovaný PRINCE2® trenér a Certified SCRUM Master (CSM).

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

V současné době se zabývá především agilitou v organizacích, Managementem 3.0 a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení, včetně Agile.

Dříve mimo jiné zastával pozici vedoucího projektové kanceláře a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty z IT, strojírenství nebo elektrotechniky. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA B a CSPO - Certified SCRUM Product Owner a CSM - Certified SCRUM Master od SCRUM Alliance.

Cena kurzu: 27 800 Kč

Cena je uvedena bez DPH a za jednoho účastníka.

9. 3. 2020 - 13. 3. 2020
Školicí centrum Praha
20. 4. 2020 - 24. 4. 2020
Školicí centrum Praha
15. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Školicí centrum Praha
21. 9. 2020 - 25. 9. 2020
Školicí centrum Praha
30. 11. 2020 - 4. 12. 2020
Školicí centrum Praha
Rozsah (dny)
5
Min. počet účastníků
4
Max. počet účastníků
10

Místo konání

Školicí centrum Praha

Sokolovská č.p. 178/č.o.247, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Školicí centrum PM Consulting spojuje příjemné prostory, klid a vynikající dopravní dostupnost. Je tak ideálním místem pro získávání nových znalostí a dovedností. Prostory se nachází na náměstí OSN (Praha 9 - Vysočany).

Více informací