Jan Doležal vystoupil na CIO Agendě 2015

V říjnu 2015 proběhla v Praze konference pro CIO, které se zúčastnili vysocí manažeři z mnoha významných tuzemských i nadnárodních firem. Vystoupení Jana Doležala upozornilo na fakt, že standardní projektové řízení je ve firmách mnohem větší popelkou než by se mohlo zdát. Velká část projektů nikdy neskončí, velká část nemá odpovědného vlastníka a další se na konci nevyhodnotí, aby se mohlo „poučit z chyb“. Jan Doležal připomněl, že jde spíše o precizní aplikaci zdravého rozumu a disciplinovanost nežli o složitou vědu.

(Pokračování textu…)

Nový eLearning s Jiřím Krátkým!

Jak úspěšně nastartovat projekt? To je téma kurzu, který pro Vás připravil Jiří Krátký. 
Způsob zahájení tvoří 30% úspěchu projektu. Naučte se používat logický rámec či WBS a budete mít v projektech od začátku jasno!
(Pokračování textu…)

Připravili jsme pro Vás nabídku PRINCE2® kurzů včetně zkoušek!

K již stávající nabídce přípravy k certifikacím PMI a IPMA jsme přidali i třetí z hlavních světových certifikačních systémů projektových manažerů – PRINCE2®.

Nyní můžete v našem příjemném prostředí a v češtině absolvovat kurzy přípravy na zkoušky PRINCE2® v úrovni Foundation i Practitioner, a to včetně vykonání samotné zkoušky. 

(Pokračování textu…)

Zářijová konference PM byla úspěšná!

Na akci jsme zrealizovali workshop o agilním projektovém řízení, který byl vyhodnocen jako nejlepší workshop prvního dne! Náš příspěvek jsme pojali jako ukázku našeho nového kurzu, ve kterém trénujeme principy agilního PM pomocí hry – simulace agilního projektu.  (Pokračování textu…)

Zveme Vás na Quo Vadis PM 2015!

PM Consulting se stal partnerem letošního ročníku Quo vadis PM, akce zaměřené na diskuzi a výměnu zkušeností mezi PM profesionály, která proběhne 12.-13.11.2015. 

Oproti minulému ročníku bude pro ještě větší prostor otevřené diskuse k daným tématům počet přednášek v rámci akce minimalizován na cca 5 až 6 a 2 dílčí workshopy. 

Ve zbylém čase akce proběhnou dílčí diskuse účastníků ve zformovaných pracovních skupinách s cílem dále „prodiskutovat“ a „rozpracovat“ nastolená témata z přednášek a workshopů.  (Pokračování textu…)

Projektový čaj probral SW podporu řízení rizik

Projektový čaj v dubnu se věnoval tématice řízení rizik. Rizika jsou v organizaci všudypřítomná a je třeba se je naučit vyhledávat a pracovat s nimi. Řešení této problematiky je možné podpořit vhodným softwarem. Ten usnadní promítnutí norem v organizaci. Softwarové řešení by mělo pokrývat všech pět kroků při řízení rizik a to identifikaci, analýzu, prioritizaci, plánování a následný monitoring. Efektivní řešení ERM pomáhá transformovat organizaci a vám umožňuje provádět proaktivní identifikaci, porozumět a řídit rizika pro udržitelný a dlouhodobý růst.  (Pokračování textu…)

Konference PM ve Zlíně proběhne 26. a 27. května 2015

Těšíme se na setkání s Vámi během tradiční konference PM ve Zlíně, pro kterou jsme připravili několik workshopů. Formát bude tentokrát velmi individualistický, bude možné vybrat si z množství kvalitních workshopů přesně podle Vašeho zájmu a chuti. Rámcové téma je letos atraktivní kontrast kvalita vs. kvantita. (Pokračování textu…)

Projektový čaj probral stakeholdery

Naše pravidelné setkání bylo tentokrát o reálných zkušenostech a zážitcích projektových manažerů se stakeholdery. Popovídali jsme si o tom, co nás na projektech trápí, kdo situace (možná) vytváří a proč, jak situacím předcházet a jak je řešit. 

Diskusí nás provedl Ing. Tibor Kovalský, projektový manažer s backgroundem jak technickým (Informix, Oracle a další), tak obchodním (analýzy procesů, projektové a liniové stabilizace), který se nyní profiluje jako krizový manažer – má tedy velmi bohaté praktické zkušenosti a nejrůznější zážitky související s řízením zainteresovaných stran.  (Pokračování textu…)

Zveme Vás na projektové sympozium!

Kvalita, agilita, leadership a společenská odpovědnost – toto jsou hlavní témata Projektového symposia 2015, které se uskuteční 19. března v Národní technické knihovně v Praze.

Na jednodenním symposiu projektového řízení vystoupí devět úspěšných osobností z České republiky a zahraničí a osmnáct českých odborníků, kteří povedou workshopy, aby společně podpořili tuto samostatnou profesní disciplínu.  (Pokračování textu…)