Agile nebo waterfall? A je to vůbec správná otázka?

Agile nebo waterfall (vodopád), dva velmi diskutované přístupy, které se snaží řešit to samé – řízení projektu, vývoj produktu, dodávku služby. Předmět zájmu je v podstatě shodný, liší se však způsob dosažení.

Velmi snadno lze zjistit, že vodopád znamená něco dodávat v rozsáhlejších krocích, fázích, a k tomu že existuje v podstatě standardní životní cyklus takového způsobu práce. Agile že kombinuje iterativní a inkrementální přístup a také existují nějaká pojetí životních cyklů, avšak tady je rozptyl možností o dost větší. Mezi další dobře patrné rozdíly patří i pojetí a rozdělení rolí (nebo jeho absence). Ale to je jen povrch… co je pod hladinou?

Diskuze ve firmách a v komunitě je poměrně ostrá. Existují zastánci obou táborů, kteří vidí v „tom druhém“ přístupu veškeré zlo světa. Někdy až dětinsky. Zastánci agilního přístupu často argumentují rychlejšími časy dodávek, spokojenějšími zákazníky i týmem a dalšími velmi zajímavými atributy. Kdo by to nechtěl, že? Je to však reálně dosažitelné? A na čem to vlastně závisí?
Pojďme si tedy alespoň ve zkratce probrat oba přístupy, nahlédnout pod povrch a hledat to, co je podstatné.
(Pokračování textu…)

Webinář Hybridní přístupy – PM, Agile nebo něco mezi?

Zveme Vás na free webinář (zdarma) pořádáný IPMA.CZ ve čtvrtek 4.3.2021 od 16:00 do 18:00, na kterém Vás Honza Doležal provede rozhraními agilního a prediktivního světa. Co Honza slíbil ohledně obsahu?

Přihlásit se můžete na webu ipma.cz nebo na události na LinkedIn. Těšíme se na Vaši účast!

Konference PM 2021 bude v září!

Konference Projektový Management vznikla již v roce 2005 a od té doby proběhlo 12. ročníků, kterých se v roce 2019 zúčastnilo 250 projektových manažerů a agilistů z ČR a Slovenska napříč všemi obory. Kromě výborných přednášek a praktických workshopů je ojedinělým rozsáhlý společenský večer, který poskytuje mnoho příležitostí k networkingu.

Za organizaci a program je zodpovědný stabilní tým Eva Šviráková (FMK UTB) a Jan Doležal (PM Consulting), kteří se podíleli na všech ročnících. V roce 2020 konference nemohla ze známých důvodů proběhnout. Tématem pro rok 2021 je JÁ vs. MY. A protože květen 2021 je z hlediska vládních protiepidemických opatření značně nejistý, rozhodli jsme se rovnou směřovat na termín v září.

Program bude vycházet z neuskutečněného ročníku 2020, byť lze samozřejmě očekávat aktualizace. Především se můžete těšit na v ČR ojedinělý počin – rozsáhlý OPEN SPACE.

Registrace provedené v roce 2020 plně přenáší do roku 2021. Kdo tak ještě neučinil, tak se může registrovat zde. Těšíme se na setkání ve Zlíně!

Scrum Guide 2020 – v čem jsou hlavní změny nové verze?

V půlce listopadu 2020 vyšla nová verze hlavního agilního rámce – Scrum Guide 2020. Změn není mnoho, avšak jsou zajímavé a rozhodně ku prospěchu věci. Obecně lze říct, že Scrum Guide 2020 se jednak přizpůsobil dobré provozované praxi a jednak je zas o něco lepším vodítkem pro ty, kdo se Scrumem začínají. Zároveň se celý dokument zjednodušil a zeštíhlel, což je také jen dobře. Týmy zas mají možnost mít o něco více volného prostoru v aplikaci a přitom být v souladu se Scrum Guide. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé změny oproti verzi 2017.

1. Volnější pojetí Scrum Guide

Verze 2017, čtvrtá verze, byla díky snaze o upřesnění poněkud normativnější, než byl Scrum Guide na začátku. A jak byl také původně zamýšlen. Mělo jít o minimální, avšak dostatečný rámec pro práci agilních týmů. Pátá verze (2020) se k tomuto pojetí vrací. (Pokračování textu…)

Kmenové vůdcovství – klíč k agilní kultuře

Kmenové vůdcovství (Tribal leadership) je název knihy kterou napsali Dave Logan, John King a Halee Fisher-Wrightová. Shrnují v ní výsledky svého desetiletého výzkumu v 24 organizacích s celkem 24 000 zaměstnanci. Poprvé vyšla v New Yorku v roce 2008 a zřejmě i díky tomu není zaměřena na agilní a neagilní firmy a kultury. Otázka agility se v ní vlastně vůbec neřeší. Nicméně, výsledky daného výzkumu mají obrovský přesah, ať už do konvenčně či agilně řízených firem a týmů. V současném kontextu může kmenové vůdcovství velmi napovědět, proč se některé změny (např. agilní transformace, ale nejen ta) prostě nedaří a co se s tím dá dělat.

Výzkum, který je základem „teorie“ kmenového vůdcovství je položen na základních otázkách: „V čem se vlastně liší úspěšné firmy? Jak je možné, že např. dvě nemocnice, které jsou od sebe přes ulici a mají tedy tytéž podmínky, vykazují zcela rozdílné výsledky? V jedné chtějí všichni pracovat nebo mít stáž, zatímco o druhou není zájem?“.

Odpovědí jsou kmeny, respektive těžiště kultury v těchto kmenech. Naši výzkumníci si totiž povšimli, že ať už je organizace jakkoli velká, lidé se v ní shlukují do skupin mezi 20 a 150 členy. Tyto skupiny, které jsou označeny jako kmeny, vykazují silné sdílení určitých znaků, principů a způsobů chování. Tedy kultury. Víc než 20 lidí je potřebných pro dostatečnou rozmanitost a počet vazeb, méně než 150 zase znamená, že členy své skupiny, svého kmene, dostatečně znáte. Asi jako se mezi sebou znají lidé v malé obci. (Pokračování textu…)

Hybridní řízení projektů D. R. Robinse – budoucnost nebo chiméra?

Co je to hybridní řízení projektů D. R. Robinse? Jedná se v podstatě o jeden z výsledků diskuze, zdali řídit projekty a vývoj konvenčně (vodopádově) nebo některým z agilních přístupů. Někteří jsou přesvědčeni, že je optimální oba přístupy kombinovat a používat současně. Velkým propagátorem tohoto smíšeného přístupu je David R. Robins, který o tom publikuje články a dal dohromady dokonce i Hybrid project management manifesto a také sw nástroj na podporu tohoto způsobu řízení.

Existuje už jen málo fanatických pravověrců, kteří by tvrdili že prediktivní nebo agilní přístup je ten jediný vhodný vždy, všude a za všech okolností. Většina lidí s praktickými zkušenostmi dobře ví, že prediktivní způsob řízení projektů má své místo a je v určitém kontextu nejlepší řešení. A na druhé straně, je jasné, že jsou kontexty a zadání, kdy je nejlepší postupovat agilně. Hybridní přístup se snaží využít výhody obou přínosů, nicméně vtírá se pochybnost, aby při tomto řešení ala „chytrá horákyně“ nedošlo k „vylití vaničky i s dítětem“. (Pokračování textu…)

Vývoj týmu – od skupiny jednotlivců k týmové synergii

Co je vývoj týmu si můžeme nejlépe představit na bázi vlastní zkušenosti. Ať už řešíme projekt nebo vývoj produktu nebo nějakou podobnou činnost, velmi často spolupracujeme s jinými lidmi. Většinou se takovému uskupení říká tým. Ale není tým jako tým a žádný tým nevznikne lusknutím prstu nebo sepsáním lidí na papír nadepsaný „Tým X“.

Jistě jste už zažili situaci, kdy se octnete v novém kolektivu. Už když jste se octli v první třídě základní školy. Či prvním ročníku střední nebo vysoké školy, poprvé v práci atd. Některé lidi jste možná znali lépe z minula, některé jen od vidění, jiné vůbec. Prostředí bylo také nové, stejně jako způsoby práce a požadované výsledky. Prvních pár hodin, dnů, či týdnů bylo zřejmě dost náročných, než si vše „tak nějak sedlo“. Po určitém čase se vše zaběhlo do určitého rytmu, nové věci se staly návykem a celkově jste si prostě zvykli. Ale bylo to dobře nebo špatně? Jak jste se cítili? Jak to bylo efektivní? Někdy lepší, jindy horší, že? V čem byly ty hlavní rozdíly? Nejspíše v tom, do jaké fáze vývoje týmu jste se dostali.

(Pokračování textu…)

Představujeme nové online kurzy pro dnešní chaotickou dobu!

Rok 2020 bude zřejmě synonymem pro proměnlivost, turbulentnost, chaos a změny. Mnoho z nás muselo náhle ze dne na den řešit nové výzvy. Jak najednou pracovat s týmem, který sedí doma? Jak řešit významné změny na projektech s předpokladem dalšího nepříliš předvídatelného vývoje? Jak spolupracovat, když se nemůžeme sejít v jedné zasedačce s flipchartem? Jak spouštět projekty řešící nové podmínky a kontext? Jak motivovat lidi, kteří jsou najednou vytržení z normálního rytmu a musí se nad rámec své běžné praxe stát třeba i domácími učiteli? Pro podporu všech, kteří se dostávají do obdobných situací, jsme vyvinuli zcela nové online kurzy.

Od začátku jsme nové tréninky vyvíjeli pro současný turbulentní kontext a jako online. Z toho důvodu jsme stanovili základní čas realizace jako jeden den a to od 9:00 do 15:00. Podle nás rozumné maximum, které je v online prostředí efektivní. Všechny nové kurzy tedy spojuje teze online v jednom dnu. Naživo a se skvělým lektorem. (Pokračování textu…)

PM Konference Komory projektových manažerů 2020 je za námi!

PM konference pořádaná Komorou PM a společností Symphera se uskutečnila 16. a 17.9. v Praze v centru Cubex. Tematicky se bude věnovala konfliktům a sporům typu IT proti byznysu, agile proti PM, softskills versus hardskills apod., z čehož vzešlo zastřešující téma „Connecting the dots“.
Už tradičně jste mohli absolvovat i workshop PM Consulting, který byl tentokrát na téma „Delegování a empowerment pro byznys agilitu.“ Ukázali jsme si některé koncepty Managementu 3.0, zahráli si delegační poker a naučili se používat Delegation board. Jednalo se de facto o ukázku našeho tréninku Vedení týmů.
Program PM konference celkově lákala na zajímavá jména a témata, z ČR i zahraničí. Nechyběla ani inspirativní přednáška mimo hlavní obor. (Pokračování textu…)