Představujeme nové online kurzy pro dnešní chaotickou dobu!

Rok 2020 bude zřejmě synonymem pro proměnlivost, turbulentnost, chaos a změny. Mnoho z nás muselo náhle ze dne na den řešit nové výzvy. Jak najednou pracovat s týmem, který sedí doma? Jak řešit významné změny na projektech s předpokladem dalšího nepříliš předvídatelného vývoje? Jak spolupracovat, když se nemůžeme sejít v jedné zasedačce s flipchartem? Jak spouštět projekty řešící nové podmínky a kontext? Jak motivovat lidi, kteří jsou najednou vytržení z normálního rytmu a musí se nad rámec své běžné praxe stát třeba i domácími učiteli? Pro podporu všech, kteří se dostávají do obdobných situací, jsme vyvinuli zcela nové online kurzy.

Od začátku jsme nové tréninky vyvíjeli pro současný turbulentní kontext a jako online. Z toho důvodu jsme stanovili základní čas realizace jako jeden den a to od 9:00 do 15:00. Podle nás rozumné maximum, které je v online prostředí efektivní. Všechny nové kurzy tedy spojuje teze online v jednom dnu. Naživo a se skvělým lektorem. (Pokračování textu…)

PM Konference Komory projektových manažerů 2020 je za námi!

PM konference pořádaná Komorou PM a společností Symphera se uskutečnila 16. a 17.9. v Praze v centru Cubex. Tematicky se bude věnovala konfliktům a sporům typu IT proti byznysu, agile proti PM, softskills versus hardskills apod., z čehož vzešlo zastřešující téma „Connecting the dots“.
Už tradičně jste mohli absolvovat i workshop PM Consulting, který byl tentokrát na téma „Delegování a empowerment pro byznys agilitu.“ Ukázali jsme si některé koncepty Managementu 3.0, zahráli si delegační poker a naučili se používat Delegation board. Jednalo se de facto o ukázku našeho tréninku Vedení týmů.
Program PM konference celkově lákala na zajímavá jména a témata, z ČR i zahraničí. Nechyběla ani inspirativní přednáška mimo hlavní obor. (Pokračování textu…)

Projektový manažer v roce 2020 – výzvy i příležitosti

Kdo je projektový manažer v roce 2020? Co dělá a co by měl umět? Jak moc se daná profese či role posunula?

„Klasické“ projektové řízení spočívalo především v tvorbě plánů a postupů pro dosažení cíle projektu a následné koordinaci členů projektového týmu v mezích daných plánů. Většina standardů projektového řízení, jako IPMA ICB či PMI PM BoK nebo i metodika PRINCE2 popisovaly procesy, metody a techniky tvorby takových plánů a následné sledování průběhu projektu. Respektive plnění těchto plánů. Certifikace podle těchto standardů pak byly plné otázek a příkladů na příslušné metody. Jako je CPM (metoda kritické cesty), EVM, WBS, analýza rizik a další, především tzv. tvrdé metody a techniky pracující s čísly. (Pokračování textu…)

Temný SCRUM a co s ním?

Co je Temný SCRUM? Je to jev, se kterým se stále častěji setkáváme během našich angažmá v různých firmách nebo při diskuzích na našich kurzech. V anglicky mluvících zemích tomu říkají „Dark SCRUM“, temný SCRUM nebo také technický SCRUM. Tyto projevy vedou velmi často k selhání pokusu o agilní přístup a k následnému odporu k čemukoliv, co začíná slovem agilní. O co vlastně jde a jak zůstat na světlé straně SCRUMu? (Pokračování textu…)

Univerzální agilní principy

V rámci našeho tréninku Agile & SCRUM se stále častěji dostáváme do diskuze o Non-IT agile a celkově o agilitě jako takové (než o agilním vývoji SW produktů). Dělal jsem průzkum, ale zdá se, že není na světě nic takového jako univerzální agilní principy, které by byly určitým společným vodítkem. Posledním počinem ohledně formulace principů, podle kterých se řídit je zdá se Agilní manifest a jeho 12 principů. Jenže to je materiál z roku 2001 vytvořený vývojáři SW o vývoji SW. Velkým přínosem v daném kontextu není ani dodatek z roku 2005 „PM declaration of interdependence„, určený pro lepší projektový management agilního vývoje sw (což samotné zní dost podivně). V roce 2009 byl pak vydán další manifest, tentokrát Software Craftsmanship Manifesto – a tedy opět věc o vývoji SW. (Pokračování textu…)

Máme pro vás úderné online workshopy!

Zamýšleli jsme se nad tím, jak dodat maximální hodnotu pro osobní rozvoj v této nelehké době, kdy musí kontakt mezi lektorem a účastníky probíhat virtuálně, online. To je pro naše vysoce interaktivní tréninky a simulace skutečná výzva. Po zvážení mnoha různých aspektů jsme usoudili, že správnou odpovědí budou krátké, úderné online workshopy v rozsahu okolo 2 hodin, zaměřené na aktuální témata. Dobu trvání 2 hodiny považujeme pro online za limit, po který lze ještě v rozumné míře udržet pozornost, takže má workshop smysl a přidanou hodnotu.

Při tvorbě jsme se především zaměřili na okamžitou praktickou použitelnost probíraného obsahu a také jeho aktuálnost. Jako první online workshopy jsme vyvinuli:

(Pokračování textu…)

Vyvinuli jsme pro Vás online varianty kurzů!

Nově pro Vás nabízíme možnost absolvovat naše tréninky z pohodlí domova či jiného místa, tedy online. Jedná se přitom o plnohodnotné varianty kurzů, kdy je lektor po celou dobu k dispozici pro dotazy a diskuzi. Tištěné podklady rozesíláme předem v dostatečném předstihu. Jako první tréninky realizované touto formou budou přípravy k certifikacím PRINCE2® Foundation a IPMA, oba dva od 6.4.2020. Kapacita je omezena, v případě zájmu tedy neváhejte!

Open Space ve Zlíně – jak, kdy, co, … ?

V rámci 13. ročníku Konference PM Zlín proběhne poprvé v nemalém rozsahu tzv. Open Space. Zaplní většinu druhého dne konference. O co se vlastně jedná? Co je Open Space? Jak to funguje? Jak to konkrétně ve Zlíně proběhne? Na to vše se snažím odpovědět v tomto článku. (Pokračování textu…)

První náhled programu Konference PM Zlín 2020

Již 13. ročník konference PM Zlín 2020 odstartuje 13. května (zajímavá shoda 😉) zahájení a představení programu, kterého se již tradičně zhostí Eva Šviráková a Jan Doležal.

Na ty hned naváže velké jméno v tuzemském agilu, Karel Smutný s keynote o budoucnosti plné self-managed týmů.

První den pak bude pokračovat ještě jednou společnou keynote, po které se rozdělíme na několik paralelních proudů přednášek, workshopů a her. Již nyní se můžete těšit na: (Pokračování textu…)