Jak naše kurzy pomáhají u zajímavých projektů 

Miroslav Hrdlička z Lidl Česká republika vypráví

Vyzpovídali jsme Miroslava Hrdličku (Head of Sales Organisation) z Lidl Česká republika, jak mu absolvování našeho kurzu „Komplexní příprava k certifikaci IPMA“ pomohlo při řízení velice zajímavého inovativního projektu pro Lidl.

Více se dozvíte zde ve videu.

IPMA je jediná certifikace, při které můžete použít Chat GPT

Chcete posunout svoje projektové řízení na vyšší úroveň?

Zvažte mezinárodní certifikaci IPMA. Díky přípravnému kurzu se zanoříte do projektového řízení opravdu do hloubky.

V tomto článku se dozvíte o jediné certifikační zkoušce, při které můžete použít jakoukoliv umělou inteligenci.

IPMA certifikace je jednou ze tří mezinárodních certifikací v projektovém řízení (další jsou PMI a PRINCE2), v ČR ji poskytuje IPMA Česká republika – pobočka této světové asociace.

IPMA certifikace vychází z tzv. kompetenčního standardu IPMA Individual Competence Baseline, který definuje, jaké znalosti a dovednosti potřebují lidé pro řízení projektů mít. (Pokračování textu…)

PRINCE2® 7th Edition – nová verze metodiky – co přináší nového?

PeopleCert přichází s novou aktualizací metodiky PRINCE2® 7th Edition. Ve srovnání s předchozí aktualizací z v.5 na v.6 jsou změny výraznější. Oficiální materiál-kniha byla zkrácena a zjednodušena. Dle mého názoru je vše mnohem přehlednější a výrazně usnadňuje orientaci pro ty, kteří a s PRINCE2® začínají a neznají strukturu.

Jaké jsou tedy hlavní změny v PRINCE2® 7th Edition?

„Projekty jsou o lidech“

Původní 4 integrální součásti metodiky (principy, témata, procesy a přizpůsobení kontextu) se rozšiřují o doménu People (Lidé). Ta řeší vztahy v rámci projektového týmu a s externími stakeholdery. Přidává Change Management ve smyslu změny v širším kontextu a řeší otázku, co způsobuje projekt svojí změnou z pohledu businessu organizace. Dále se například zabývá rozdíly práce v týmech umístěných v jedné lokaci, virtuálních on-line týmech a hybridních týmech, kde je část členů na místě a část vzdáleně. (Pokračování textu…)

Agilometer – jak moc waterfall nebo agile?

Dnešní dobou silně rezonuje téma hybridního přístupu v projektech.

Nemluvím ale o vývoji produktu (SW produktu), kde se už agilní přístupy velmi dobře zabydlely. Mluvím o obecném projektu – definované změně, ke které má dojít v určeném čase. Málo kdy (v podstatě se s tím nesetkáváme) jsou okolnosti dané změny takové, že bychom použili striktně prediktivní / vodopádový způsob dodávky, nebo naopak změnu realizovali čistě agilním přístupem, jako je tomu u zmíněného vývoje produktu.

U většiny „normálních“ projektů je potřeba kombinovat oba přístupy podle vhodnosti pro konkrétní změnu a podmínky, ve kterých se změna realizuje.

Už to není „Dělat AGILE nebo ne?“ – teď je to „JAK MOC?“

Jaká míra agility či prediktivity je v dané situaci vhodná, které techniky a postupy budou přínosné?
(Pokračování textu…)

Změna platnosti certifikátů PRINCE2

PeopleCert spustil nový program „Continuing Professional Development“

Od roku 2023 bude tedy potřeba všechny certifikáty po 3 letech obnovovat. (Pokračování textu…)

Video s Jiřím Krátkým z Konference ve Zlíně

Jiří Krátký z PM Consulting vystoupil na Konferenci projektového managementu 2014 ve Zlíně s příspěvkem Projektové řízení v plné nahotě

(Pokračování textu…)

Sedmý ročník Konference projektového řízení ve Zlíně na téma inovace vs. tradice

Jedním z hlavních řečníků byl Jiří Krátký z PM Consulting, který v dopoledním bloku vystoupil se svou prezentací Projektové řízení v plné nahotě.

V prezentaci vycházel ze své praxe, kterou doplnil výsledky českých i mezinárodních výzkumů mezi projektovými manažery. Nejpalčivější problémy ohrožující úspěšnost projektů v ČR tvoří lidské zdroje (nedostatek kompetentních projektových manažerů), špatné zadání a změny zadání a chybějící standardizace projektového řízení v organizacích.

(Pokračování textu…)

V Ostravě proběhl Den projektového řízení

PM Consulting připravil „Den projektového řízení“ v Ostravě. Akce, pořádaná ve spolupráci se společností LOGICON Partner a Projektově.CZ, proběhla ve čtvrtek 6.2.2014 ve Vědecko-technologickém parku.

(Pokračování textu…)

Projektový manažer je platná součást české legislativy

Profese projektového manažera byla konečně díky projektu NSK 2 začleněna do tuzemské legislativy a je tedy součástí Národní soustavy povolání. V praxi to znamená, že existuje oficiální popis pracovních pozic Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer projektů a komplexních projektů.

(Pokračování textu…)