Agilometer – jak moc waterfall nebo agile?

Dnešní dobou silně rezonuje téma hybridního přístupu v projektech.

Nemluvím ale o vývoji produktu (SW produktu), kde se už agilní přístupy velmi dobře zabydlely. Mluvím o obecném projektu – definované změně, ke které má dojít v určeném čase. Málo kdy (v podstatě se s tím nesetkáváme) jsou okolnosti dané změny takové, že bychom použili striktně prediktivní / vodopádový způsob dodávky, nebo naopak změnu realizovali čistě agilním přístupem, jako je tomu u zmíněného vývoje produktu.

U většiny „normálních“ projektů je potřeba kombinovat oba přístupy podle vhodnosti pro konkrétní změnu a podmínky, ve kterých se změna realizuje.

Už to není „Dělat AGILE nebo ne?“ – teď je to „JAK MOC?“

Jaká míra agility či prediktivity je v dané situaci vhodná, které techniky a postupy budou přínosné?
(Pokračování textu…)

Změna platnosti certifikátů PRINCE2

PeopleCert spustil nový program „Continuing Professional Development“

Od roku 2023 bude tedy potřeba všechny certifikáty po 3 letech obnovovat. (Pokračování textu…)

Video s Jiřím Krátkým z Konference ve Zlíně

Jiří Krátký z PM Consulting vystoupil na Konferenci projektového managementu 2014 ve Zlíně s příspěvkem Projektové řízení v plné nahotě

(Pokračování textu…)

Sedmý ročník Konference projektového řízení ve Zlíně na téma inovace vs. tradice

Jedním z hlavních řečníků byl Jiří Krátký z PM Consulting, který v dopoledním bloku vystoupil se svou prezentací Projektové řízení v plné nahotě.

V prezentaci vycházel ze své praxe, kterou doplnil výsledky českých i mezinárodních výzkumů mezi projektovými manažery. Nejpalčivější problémy ohrožující úspěšnost projektů v ČR tvoří lidské zdroje (nedostatek kompetentních projektových manažerů), špatné zadání a změny zadání a chybějící standardizace projektového řízení v organizacích.

(Pokračování textu…)

V Ostravě proběhl Den projektového řízení

PM Consulting připravil „Den projektového řízení“ v Ostravě. Akce, pořádaná ve spolupráci se společností LOGICON Partner a Projektově.CZ, proběhla ve čtvrtek 6.2.2014 ve Vědecko-technologickém parku.

(Pokračování textu…)

Projektový manažer je platná součást české legislativy

Profese projektového manažera byla konečně díky projektu NSK 2 začleněna do tuzemské legislativy a je tedy součástí Národní soustavy povolání. V praxi to znamená, že existuje oficiální popis pracovních pozic Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer projektů a komplexních projektů.

(Pokračování textu…)

Konference projektového řízení 18. – 19. 9. 2013

Konference projektového řízení, která proběhla v Praze 18. a 19.9.2013 v Top Hotelu Praha, měla jako hlavní téma „Zralost projektového managementu aneb jak přispívá projektový management k vyspělosti organizace“. O vyspělosti projektového řízení i organizace hovořilo celkem osm přednášejících, každý z jiného úhlu a v zajímavých souvislostech.

(Pokračování textu…)

Vyšla kniha „5 kroků k úspěšnému projektu“

Nová kniha autorského kolektivu PM Consulting (Doležal, Krátký, Cingl) přináší nové pojetí publikace o projektovém managementu. Obsahem je 22 šablon klíčových dokumentů/nástrojů pro řízení projektu, které jsou stručně popsány a poté demonstrovány na příkladech, které dohromady tvoří tři ucelené případové studie.

(Pokračování textu…)

Již páté Dny sekcí SPŘ proběhly úspěšně

Uprostřed Moravského Krasu na okraji města Blanska v hotelu Panorama se letos sešli ve dnech 7. a 8. Listopadu 2012 již popáté účastníci Dnů sekcí SPŘ. Organizačním týmem byli opět Mira Vlach, Branislav Lacko, Jan Doležal a Petra Jíhlavcová. Můžeme říci, že již tradičně byly v anketě účastníků hodnoceny jako velmi úspěšné.

(Pokračování textu…)