Scrum Guide 2020 – v čem jsou hlavní změny nové verze?

| Jan Doležal

kanban - board

V půlce listopadu 2020 vyšla nová verze hlavního agilního rámce – Scrum Guide 2020. Změn není mnoho, avšak jsou zajímavé a rozhodně ku prospěchu věci. Obecně lze říct, že Scrum Guide 2020 se jednak přizpůsobil dobré provozované praxi a jednak je zas o něco lepším vodítkem pro ty, kdo se Scrumem začínají. Zároveň se celý dokument zjednodušil a zeštíhlel, což je také jen dobře. Týmy zas mají možnost mít o něco více volného prostoru v aplikaci a přitom být v souladu se Scrum Guide. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé změny oproti verzi 2017.

1. Volnější pojetí Scrum Guide

Verze 2017, čtvrtá verze, byla díky snaze o upřesnění poněkud normativnější, než byl Scrum Guide na začátku. A jak byl také původně zamýšlen. Mělo jít o minimální, avšak dostatečný rámec pro práci agilních týmů. Pátá verze (2020) se k tomuto pojetí vrací.

I díky tomu má Scrum Guide ve verzi 2020 pouze 13 stran oproti 19 stranám verze 2017.

Byly například odstraněny „mandatorní“ otázky pro Daily Scrum. Proč? Pokročilejší týmy je již stejně nepoužívají. Cílem Daily Scrum je prověřit, jestli směřujeme ke splnění Sprint Goal a co případně změnit. Dané tři otázky tento záměr plně nesledovaly.

Scrum Guide dále není tak „striktní“ ohledně atributů položek v backlogu, zrušení sprintu apod.

2. Jeden tým zaměřený na jeden produkt

Sám jsem často řešil jako trenér určité zmatení, když jsem hovořil o vývojovém týmu (týmu) a Scrum týmu (dle verze 2017 vývojový tým, Scrum Master a Product Owner). Pro lepší srozumitelnost je nově korektní pouze jeden tým, Scrum tým, který sestává z vývojářů, Scrum Mastera a Product Ownera.

Tato změna by měla přispět také tomu, aby se dané tři entity opravdu cítily jako jeden tým a nevznikaly tam jisté třenice ve stylu „my a oni“ mezi PO a vývojáři apod.

Beru to jako změnu pozitivní, byť to podle mne stále není úplně ono ve chvíli, kdy implementujeme Scum do prostředí, kde se nevyvíjí SW ;).

3. Scrum Guide má nově cíl produktu – Product Goal

Změna drobná, avšak velmi smysluplná! Dlouhodobý propagátor kvalitního product managementu Roman Pichler o tom píše ve svých blogových příspěvcích již dlouho a i my jsme tento koncept měli v kurzech Agile a Scrumu de facto hned od začátku. Možná i díky zkušenostem z prediktivního projektového řízení (a také jsme si velmi oblíbili i související koncept Goal Oriented Roadmap).

Product backlog by tedy měl být „nově“ zastřešen pod „Product goal„, vyšší hodnotný cíl, ke kterému se tým přibližuje každým sprintem.

4. Umístění Sprint Goal a Definition of done

V dřívějších verzích Scrum Guide byly popsány události, artefakty, role a body kontroly. A pak také položky jako Sprint Goal a Definition of done, které tam tak trošku vlály. Souvisejí s artefakty, ale nejsou to artefakty atd.

Verze 2020 se toto snaží i v souvislosti s nově přidaným cílem produktu narovnat. Všechny tři artefakty (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment) mají nově své „závazky“:  Product Goal, Sprint Goal, Definition of Done.

Tím je situace vyjasněna a jsou snazší se zaměřit na potřebný postup v rámci jednotlivých artefaktů.

5. Od sebeorganizace k sebeřízení

Kdo byl na našem tréninku vedení týmů, tak možná zachytil „doplňkovou“ pasáž o sebeorganizaci, pocházející z konceptu Management 3.0. Jsou tam definovány tři úrovně sebeorganizace:

  • Sebe-organizovaný je tým, který si sám organizuje svou činnost.
  • Sebe-navržený je tým, který je sebe-organizovaný a sám si určuje své složení.
  • Sebe-řízený je tým, který je sebe-navržený a nemá žádné vnější řízení či vedení.

Vzhledem ke zrušení pojmu sebeorganizovaného „vývojového týmu“, který byl nahrazen „vývojáři“ a zaměřením se na Scrum Team jako celek, mění Scrum Guide jazyk i zde. Nově je kladen důraz na sebeřízený Scrum Team, který si vybírá kdo, jak a na čem bude pracovat.

6. Tři témata pro Sprint Planning

I když mnozí již začali provozovat dobrou praxi stanovení Sprint Goal již dříve, nebyla pro to ve Scrum Guide doposud opora. To se nyní mění a je přímo stanoveno, že Sprint Planning má tři témata: CO?, JAK? a PROČ?, přičemž třetí položka odkazuje na Sprint Goal.

7. Celkové zjednodušení jazyka a Scrum Guide pro širší publikum

Scrum Guide 2020 se snaží o eliminaci nadbytečných a složitých pasáží a na odstranění veškerých zbývajících odkazů na IT vývoj (např. testování, systém, návrh (design), požadavek atd.). Tím by měl být zas o něco přístupnější pro nonIT prostředí, což velmi vítám.

Závěrem

Musím se přiznat, že všechny uvedené změny vítám a jsou podle mne ku prospěchu věci. Scrum Guide je jednodušší a zároveň přesnější a srozumitelnější. A lépe použitelný i v prostředích mimo IT. To je velmi dobrý posun a díky za něj.

Scrum Guide 2020 si můžete stáhnout zde.

Jeff and Ken - Scrum Guides

Autory jsou opět Jeff Sutherland a Ken Schwaber.

O autorovi článku

Jan Doležal

Jan Doležal

V současné době se zabývá především hybridními přístupy, agilitou v organizacích (SCRUM, SAFe, LeSS, DAD) a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení nebo agilních přístupů.

Má víc jak 20 let zkušeností. Disponuje certifikací PMI PMP, DASSM, IPMA B, SAFe Program Consultant (SPC), Certified SCRUM Product Owner a Certified SCRUM Professional – ScrumMaster od SCRUM Alliance.

Je autorem knih, např. „Projektový management“ nebo „Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu“.

Další podrobnosti čtěte zde.

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.