PM konference 2017 přinesla zajímavé podněty

| PM Consulting

PM konference

Ve dnech 20. a 21. 9. 2017 proběhl v Praze již devátý ročník PM konference 2017, kterou spolupořádají Komora projektových manažerů (KPM) a společnost Symphera. PM Consulting nemohl chybět a nabídl účastníkům workshop „Spustit projekt?“, který byl ukázkou úvodní manažerské hry z tréninku „Řízení komplexních projektů.“ Účastníci byli virtuálně přemístěni do smyšlené jihoamerické země Valverde, kde se místní investor do energetiky (VES) rozhodoval, zda se pustit do investice v podobě přehrady a elektrárny na řece Pasadá, a pokud ano, tak jestli ve variantě 1 či 2. Na věc měli názor potenciální dodavatelé (Skodos Energos, ZIEMENZ), zastupitelé kraje Santales i indiáni žijící v předmětné oblasti.

Jednání byla intenzivní a složitá. Některým skupinám se podařilo najít takové dohody, které umožnily projekt spustit, některé ne. A to pěkně rezonovalo s tématem letošní PM konference 2017 – „(NE)buďte měkcí“. Celou akcí se prolínalo téma osobnosti, člověka, který řídí projekt. Nikoliv proces, nikoliv metodika.  S lidmi je třeba se umět domluvit, definovat správě zadání, zajistit si podporu apod.

Projekty řídí člověk – závěr z panelové diskuze PM konference 2017

Ze stejného úhlu konec konců nahlíží danou problematiku standard IPMA (který mimochodem právě přechází na novou verzi 4). IPMA Competence Baseline vymezuje kompetence (znalosti, dovednosti, schopnosti) pro řízení projektů a certifikační systém IPMA posuzuje právě tyto kompetence konkrétních osob. Je jasné, že do požadavků patří i nástroje a techniky projektového řízení, ale také dovednosti je v praxi aplikovat, jednat s lidmi atd. V tom se zásadně liší od certifikací PRINCE2 nebo PMI, které především testují znalost procesu, metodiky (byť např. PMI v posledních letech rovněž přešlo filosofii, že nestačí pouze tvrdé dovednosti, ale je třeba i těch měkkých). Každopádně, u PRINCE2 nebo PMI vás čeká především abcd test, u IPMA krom základního stupně následuje i pohovor se zkoušejícími – je to jediná verze zkoušky, při které Vás někdo i vidí a může posoudit vaše vystupování, vaše reakce.

Z druhé strany, nicméně logicky, IPMA standard není návodem podle kterého by se dal řídit projekt. To jsou zas silné stránky PRINCE2, případně PMI. Zdravý rozum (v souladu se závěry panelové diskuze) velí, že je vhodné dané přístupy znát a vhodně je přizpůsobit a aplikovat do konkrétních situací.

Trendy do budoucna

Zdá se již jasné, že budoucnost PM bude minimálně zčásti agilní. Ovšem střízlivě. Někde půjde o využití pouze některých principů, jinde o hlavní směr. Mimochodem, Keith Richards, který měl keynote druhý den, vtipně poznamenal, že u mnohých zákazníků je spíše problém v neschopnosti řídit projekty klasicky, s čímž agile dost dobře nemůže pomoci.

K agilní tématice pak hezky zapadl i workshop Petra Nesládka o nasazení agile v korporaci. Šlo o ukázku z nasazení SAF řešení ve stylu „scrum of scrums“ a potížích, které jej potkaly při implementaci. Zdá se, že po cca 1 roce lze takto řídit desítky projektů na kterých pracují stovky lidí. Za zmínku stojí i jeden z prezentovaných benefitů dané instatnce agile, a to menší citlivost na odchod klíčových, unikátních lidí. Inkrementální dodávky jsou z tohoto úhlu pohledu mnohem méně rizikové.

Zdeněk Macháček pak zajímavě polemizoval nad celkovými proměnami v organizaci firem, kde jsou dle něj trendem především důvěra a transparentnost – v práci samé, odměňování atd. Zmíněny a doporučeny byly např. knihy Management 3.0 nebo Pohon.

Dílčím trendem se jeví být i sketchnoting a vizuální gramatika jako taková, což atraktivně prezentoval Petr Žák.

Kam dále?

Pro všechny, kdo chtějí „ostřit“ pilu jsou k dispozici další možnosti.

V listopadu pořádá Společnost pro projektové řízení svou tradiční akci Quo Vadis PM (na které by měl být také nějaký gamifikovaný workshop od PM Consulting).

Květen 2018 pak bude opět ve znamení Konference PM Zlín, kterou pro Vás již nyní připravujeme.

Tedy na viděnou na některé PM akci!

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.