Jak si stojí agilní projektové řízení ve světové praxi?

| PM Consulting

Agilní projektové řízení 2015 - průzkum

Přinášíme souhrnné výsledky celosvětového výzkumu State of Agile, který mapuje agilní projektové řízení v celosvětové praxi.

Článek je určen jak pro ty, kdo řídíte své projekty agilně a chcete mít srovnání se světovou praxí tak pro ty z vás, kdo o přechodu na agile přemýšlíte. Průzkum odhalil některá úskalí, která při zavádění agilního řízení budete muset překonat.

Průzkum prováděla v druhé polovině roku 2015 společnost VersionOne se sídlem v Atlantě, USA, jež se specializuje na agilní projektové řízení, jeho podporu a rozvoj pomocí SW nástrojů, procesů a poradenství.

Nejcennější informace přináší v otázkách přínosů a hrozeb přechodu na agilní projektové řízení. Poskytuje rovněž průřez celosvětově nejpoužívanějšími metodami a metrikami agilního řízení.

State of Agile 2015 je již desátým ročníkem průzkumu, a tak je možné v některých oblastech vysledovat zajímavé trendy.

1. Agilní projektové řízení 2015 – manažerské shrnutí

Z průzkumu State of Agile vyplývá rostoucí popularita agilního projektového řízení . Přetrvává jeho dominance v organizacích vyvíjejících software, avšak nachází uplatnění v dalších sektorech podnikání.

Zatímco donedávna bylo agilní projektové řízení spíše využíváno ve start-upech a menších firmách, nyní se s rostoucí měrou uplatňuje i v korporacích s tisícovkami zaměstnanců.

Mezi přínosy agilního řízení patří řízení proměnlivých priorit a kladný efekt má agile i na motivaci týmů. Jako hrozby pro zavádění agilního řízení je mezi respondenty vnímána zejména příliš rigidní organizační kultura.

2. Odkud jsou data? Hlavní informace o průzkumu

 • Celkem se zúčastnilo 3.880 respondentů.
 • Z jakých firem respondenti byli?

Zaměření firem z průzkumu agilní projektové řízení 2015

 •  Odkud pocházejí respondenti?

odkud jsou respondenti průzkumu agilní projektové řízení 2015

3. Proč organizace zavádějí agile? Postavení agile v rámci organizace

Existuje řada důvodů, proč se organizace rozhodují přecházet na  agilní projektové řízení. Mezi nejčastěji uváděné patří:

 • Zrychlit dodávání produktů
 • Zlepšit schopnost řídit měnící se priority

Tyto dva důvody přetrvávají na špičce již několikátým rokem. Mezi další důvody patří:

 • Zvýšit produktivitu
 • Zlepšit vazbu mezi IT a businessem
 • Zlepšit motivaci týmu
 • Lépe řídit distribuované týmy

V kontextu větších organizací je zajímavý fakt, že převážná většina (>80%) respondentů pracuje v distribuovaných týmech.

4. Jaké metody se využívají?

Setrvale na špičce agilních metod zůstává již po několik let metodika SCRUM (58%); event. dochází k jeho kombinaci s dalšími metodami (25%).

Z toho vyplývá rovněž, jakým způsobem se nejčastěji měří výkonnost agilních týmů (velocity, burndown).

5. Má agile smysl? Jak jsou vnímány jeho přínosy?

Účastníci průzkumu vybírali přínosy, které v souvislosti a agilním řízením zaznamenali. V následujícím grafu je uvedeno procento respondentů, kteří uvádějí, že v dané oblasti došlo v souvislosti s agilním řízením ke zlepšení:
Přínosy z průzkumu agilní projektové řízení 2015

6. Jaké jsou překážky agile? Důvody neúspěchu?

Přechod na agilní řízení je pro řadu organizací náročnou změnou. Účastníci průzkumu odpovídali rovněž na otázku, co agilnímu řízení brání a jaké překážky vidí v dalším rozšiřování agility v organizaci:

 • Organizační kultura a její rozpor s klíčovými agilními principy
 • Nedostatek znalostí agilních metod a postupů (což můžete změnit např. na našem kurzu)
 • Nedostatek podpory ze strany managementu
 • Příliš rigidní existující procedury
 • Nedostupnost businessu / uživatele produktu
 • Nekonzistence ve využívání agility

Průzkum State of Agile je pro registrované uživatele dostupný na stránkách http://stateofagile.versionone.com/, kde se můžete zároveň zúčastnit dalšího ročníku průzkumu.

Z průzkumu State of Agile, stejně jako z naší tuzemské poradenské praxe vyplývá, že agile se stává integrální součástí řady organizací a v proměnlivém prostředí je – když už ne zárukou úspěchu – nástrojem, který pomáhá udržet změny pod kontrolou.

Pokud koketujete s myšlenkou zavést agile do své praxe řízení projektů, využijte zkušeností našeho týmu a našich znalostí agilních metod a jejich nasazení do praxe.

Více o agilním přístupu k řízení projektů zjistíte také v knize Projektový management.

Projektový management

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.