Rozpracovanost činnosti pro EVM – jak na to?

| Jan Doležal

Jedním z klíčových bodů k řešení při reálném použití metody řízení dosažené hodnoty (EVM – Earned Value Management) je určení rozpracovanosti různých činností na projektu. Rozpracovanost, respektive stanovení rozpracovanosti je kriticky důležité pro použití metody EVM jako celku a je mu tedy potřeba věnovat příslušnou pozornost. Pojďme si tedy ukázat, jak na to!

Lze postupovat několika způsoby, ze kterých je v praxi potřeba vybrat vždy ten nejpřesnější možný.

Rozpracovanost podle stavu

Použitím některé stavové techniky pro určování dokončenosti úkolu (0-50-100; 0-25-75-100 apod.), získáme sice spíše nepřesné informace, nicméně, pokud nelze jinak, je to použitelný způsob.

Rozpracovanost definováním několika milníků

V rámci činnosti určíme několik okamžiků, milníků, kterým je následně přisouzena hodnota rozpracovanosti. Např. když je hotova analýza, uvažujeme 20% hotovo apod. Jedná se o vhodný postup např. do IT prostředí nebo i jinam, kde jsou výstupy především abstraktní povahy. Určená hodnota milníků je samozřejmě výsledkem diskuze týmu, nikoliv absolutně přesným určením.

Rozpracovanost přímým stanovením dokončenosti v procentech

Tento způsob je v podstatě aplikovaná procentuální metoda sledování projektu. Nejjednodušší, ale také nejvíce subjektivní metoda s rizikem značné chyby v projektech s abstraktními výstupy. Naopak, pokud se jedná o úkol „stavíme plot na rovné pláni“ nebo „vyrábíme 100 stejných kusů něčeho“, je to velmi přesná a objektivní metoda.

Rozpracovanost odvozeným úsilím

Vhodný postup pro činnosti, které jsou pevně svázány s nějakým jiným úkolem, a lze odvodit poměrnou náročnost. Např. lze stanovit, že testování, které běží paralelně s vývojem, má stejnou rozpracovanost jako daný vývoj.

Rozpracovanost odhadem úsilí pro dokončení (ETC – Estimate To Complete)

De facto určení pomocí predikce vývoje. ETC je ukazatel, který sděluje, kolik úsilí je potřeba ještě vynaložit pro dokončení činnosti, což lze v tomto případě buď vyjádřením odhadu doby do dokončení při stejné alokaci zdrojů nebo lépe, počtem čld potřebných pro dokončení. Rozpracovanost je poté stanovena za pomoci skutečných nákladů dle vzorce:

Rozpracovanost = AC / (AC + ETC),

Pokud bychom tedy měli např. činnost, jejíž skutečné náklady jsou 10 čld a osoba zodpovědná za její realizaci nám sdělí, že odhaduje, že pro dokončení je potřeba ještě 8 čld, tak dle výše uvedeného vzorce zjistíme, že Rozpracovanost = AC / (AC + ETC) = 10 / (10 + 8) = 10 / 18 = 0,55 (tedy 55%).

Pozn.: V případě projektu s abstraktními výstupy (např. IT) je vždy přesnější stanovení rozpracovanosti pomocí odhadu úsilí pro dokončení než jen přímým odhadem procenta dokončení (procentuální metoda).

Více o metodě EVM zjistíte např. v knize Projektový management.

Projektový management

O autorovi článku

Jan Doležal

Jan Doležal

V současné době se zabývá především hybridními přístupy, agilitou v organizacích (SCRUM, SAFe, LeSS, DAD) a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení nebo agilních přístupů.

Má víc jak 20 let zkušeností. Disponuje certifikací PMI PMP, DASSM, IPMA B, SAFe Program Consultant (SPC), Certified SCRUM Product Owner a Certified SCRUM Professional – ScrumMaster od SCRUM Alliance.

Je autorem knih, např. „Projektový management“ nebo „Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu“.

Další podrobnosti čtěte zde.

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.