V čem bude lepší PM BoK verze 6

| Jiří Krátký

Na květnovém kongresu PMI v Barceloně představil David Hilson hlavní změny a novinky v připravovaném standardu (PM BoK) i průvodci (Guide) verze 6.

Hlavním tahounem změn je pokrok v profesi. PM BoK říká, že je „dobrou praxí“, která je použitelná pro většinu projektů, které běží v dané době. Svět projektového řízení se od vydání verze 5 výrazně změnil, a proto se mění i PM BoK.

Návrh standardu PM BoK verze 6 byl dokončen v prosinci loňského roku, na jaře 2016 probíhalo připomínkové řízení. Bylo vypořádáno více, než 4 000 komentářů a připomínek. Průvodce, který ze standardu vychází, bude k dispozici pro připomínky v průběhu června – července 2016. Nové knížky v tištěné i elektronické formě bychom se měli dočkat na podzim 2017.

Snahou týmu, který novelizaci připravoval, bylo více zpřehlednit a zjednodušit text. Namísto dlouhého seznamu vstupů u popisu jednotlivých procesů tak najdeme zobecněné „Project management plan“ a „Project documents“, podobně na výstupu „Project management plan updates“ a „Project documents updates“.

Nově bude jedna samostatná kapitola věnována roli projektového manažera, kde budou popsány potřebné dovednosti v návaznosti na „PMI Talent Triangle“. V tom se standard PMI přibližuje kompetenčnímu přístupu IPMA.

Inspiraci v PRINCE2 můžeme podle mého názoru hledat v další změně, a to nově zavedené vazbě na „business documents“, konkrétně „buisness case“ a „business realization plan“, které budou vstupy pro „project charter“.

Popisy jednotlivých znalostních oblastí budou nově zahrnovat také přístupy pro iterativní, adaptivní a agilní prostředí. Došlo k přejmenování dvou znalostních oblastí:

PM BoK verze 5 PM BoK verze 6
Project Human Resource Management Project Resource Management
Project Time Management Project Schedule Management

Dochází také ke změnám v procesech. Šestá verze bude zahrnovat 3 nové procesy: „Manage Project Knowledge“ (v rámci intergrace projektu), „Control Recources“ (v rámci řízení zdrojů), „Implement Risk Responses“ (v rámci řízení rizik). Odebrán byl proces „Close Procurements“.

Celkem 6 procesů bylo přejmenováno za účelem lepšího vnímání obsahu a smyslu procesu:

PM BoK verze 5 PM BoK verze 6
Perform Quality Assurance Manage Quality
Plan Human Resource Management Plan Resource Management
Control Communications Monitor Communications
Control Risks Monitor Risks
Plan Stakeholder Management Plan Stakeholder Engagement
Control Stakeholder Engagement Monitor Stakeholder Engagement

Jednotlivé kapitoly popisující znalostní oblasti budou mít novou, jednodušší a jednotnou strukturu i srovnatelný rozsah textu. Popis by měl být ještě více praktičtěji pojat, což bylo zdůrazněno například v rámci znalostní oblasti „Project Procurement Management“. PMI si zakládá na tom, že tým zpracovatelů se skládá z ryzích praktiků a tak PM BoK verze 6 nebude popis toho „jak bychom měli řídit projekt“, ale „jak dobře řídíme projekty“. Máme se rozhodně na co těšit.

O autorovi článku

Jiří Krátký

Jiří Krátký

Projektový manažer s téměř dvacetiletou aktivní praxí, poradce a lektor. Je hlavním autorem certifikačních zkoušek testujících v praxi tvrdé i měkké dovednosti projektových manažerů v IPMA ČR. Akreditovaný lektor kurzu přípravy na certifikaci PMI-PMP®. Autor on-line kurzů na Seduo.cz, spoluautor dvou knih o projektovém řízení.

Další podrobnosti čtěte zde.

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.