Projektový manažer je platná součást české legislativy

Profese projektového manažera byla konečně díky projektu NSK 2 začleněna do tuzemské legislativy a je tedy součástí Národní soustavy povolání. V praxi to znamená, že existuje oficiální popis pracovních pozic Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer projektů a komplexních projektů.

Kvalifikaci k výše uvedeným pozicím je možno ověřit zkouškou, kterou vykonává autorizovaná osoba.

Na zpracování popisu těchto pracovních pozic a požadavků k prokázání kvalifikace se podíleli i pracovníci PM Consulting s.r.o., především Jan Doležal, který je i zkoušejícím v procesu ověření kvalifikace všech tří popsaných pozic.

Teoreticky by toto ukotvení v legislativě mohlo vést k narovnání stavu především ve státní správě, kde by nově vypisovaná výběrová řízení mohla, či spíše měla pro dané pozice obsahovat požadavek příslušné kvalifikace.

Nejčtenější