Hodnocení dopadu projektů

Tématem lednového čaje bylo „Jak vyhodnotit dopady projektu na všechny zainteresované strany?“ a zavěnoval se mu Jiří Krátký. 

Jiří nám představil aktuální světové trendy v oblasti hodnocení dopadů projektů. S rostoucím významem společenské odpovědnosti organizací řeší ekonomové otázku posuzování zejména nefinančních dopadů projektu. 
Jiří prezentoval několik možností, jak vyjádřit a pochopit nejen ekonomické, ale i sociální a environmentální dopady projektů.

Do bohaté diskuze se zapojila většina z plně obsazené místnosti a i toto téma budeme pravděpodobně časem opakovat.

Nejčtenější