Dny sekcí SPŘ 2011 – fotoreportáž

| PM Consulting

Říjen 2011 již tradičně přinesl Dny sekcí SPŘ, tentokrát již čtvrtý ročník. Akci, na jejíž organizaci jsme se jakožto PM Consulting opět intenzivně podíleli a figurovali jako hlavní partner. Opět se potvrdil trend skutečně otevřené, nezávislé diskuzní odborné akce, která, jak poznamenal jeden z účastníků, nebyla ani prodejní ani imagová, ale veskrze k tématu a zajímavá pro profesionály i začátečníky v oblasti projektového řízení – což nás potěšilo, protože přesně o to jsme se snažili.

Dny sekcí SPŘ jsou společným počinem odborných sekcí SPŘ „Projektově orientované společnosti“ (POS) a „ICT projekty“ (ICT), jehož hlavním cílem je umožnit sdílení znalostí a zkušeností mezi lidmi zabývajícími se aktivně projektovým řízením a řízením prostřednictvím projektů. Nejedná se o klasicky pojatou konferenci, ale spíše o prakticky zaměřený workshop se snahou vtáhnout do diskuzí k nadneseným tématům co největší počet účastníků, a současně jedinečnou příležitost k navazování a udržování osobních kontaktů lidí z oboru.

Loga SPŘ a sekcí

Na novém místě, v hotelu Svratka u stejnojmenného města, se podařilo setkání zhruba sedmdesáti zástupců strojírenského a elektroprůmyslu, ITC byznysu, veřejné správy, akademické obce a dalších projektových manažerů, konzultantů a trenérů. Téměř všichni zúčastnění ve své každodenní praxi řídí projekty nebo programy či portfolia projektů, což byl dobrý sjednocující prvek napříč odvětvími a obory.

Den 1.

Tematicky Dny sekcí Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) letos zabrousily na poněkud nejistý led predikce a předvídání v projektech. Dodržení tématu nebylo pro přednášející jako obvykle dogmaticky povinné, akceptovány byly i novinky, zkušenosti a nové trendy v oblasti projektového řízení – což bylo shromážděno především do druhého dne.

Prezence - Petra Jíhlavcová
Prezence fungovala od časných hodin. Petra též úspěšně zajišťovala organizaci ubytování, občerstvení a vůbec většinu interakce s účastníky i s hotelem.

Po úvodním slovu Ing. Doležala ze společnosti PM Consulting, který kromě organizačních detailů uvedl zaměření letošního ročníku a připravil půdu pro následující řečníky, následoval ještě příspěvek, který představil novou odbornou sekci SPŘ, zaměřenou na fondy spolufinancované z evropských fondů. Sekci představila Iva Krunčíková (CEP a.s.).

Účast
Účast byla letos opravdu na rozumném maximu pro tento formát akce.

Potřebnost určitého přiblížení této oblasti zažitým standardům potvrdila poměrně živá diskuze spojená i s otázkami období 2014 a dále.

Iva Krunčíková
Iva Krunčíková představuje sekci SPŘ Projekty EU.

Vlastní odborný program zahájil prudkým uvedením do problematiky predikce Doc. Lacko (VUT Brno). Začala tak letošní smršť nových myšlenek, informací a diskuze. Zamyšlení vedlo především směrem, že predikce je smysluplné a logické využití dostupných metod a informací, nikoliv věštění z kávové sedliny, s čímž se v podstatě nedalo nesouhlasit… byť se našli i jedinci s poněkud odlišným názorem. A diskuze se rozjela hned od začátku, což bylo dobré.

Doc. Lacko
Doc. Lacko doslova rozehřál publikum.

Zřejmě překvapením pro mnohé byl příspěvek Petra Řeháčka (DTO CZ, VŠB Ostrava) o plánování kvality v projektech, respektive plánování kvality obecně. Málokdo čekal k tématu kvality tak živé vystoupení a účastnicky zajímavý příspěvek, což svědčí o kvalitách a zkušenostech přednášejícího. Některé Řeháčkovy věty se zřejmě stanou mírně kultovními – např. LT+ZP=NS, která znamená něco ve smyslu, že Lidová Tvořivost plus Zbožné Přání, rovná se Neřízená Střela. Opravdu zajímavý a dynamický příspěvek.

Petr Řeháček
Kvalita v projektech v podání Petra Řeháčka.

Po živém, přesto standardy a pořádkem zavánějícím příspěvku, rozjel show Robert Vlach (NaVolnéNoze.cz). Jeho příspěvek o tzv. černých labutích, tedy velmi nepředvídatelných událostech se zásadním dopadem byl poněkud esoterickým výletem do krajin filosofie a způsobu nahlížení na svět a jeho realitu z poněkud odlišné perspektivy. Zajímavé oživení od Živnostníka roku Moravskoslezského kraje…

Robert Vlach
Robert Vlach otevírá nové obzory…

Na nový a neotřelý pohled v určitém kontrastu navázal Ivan Valíček (Siemens Schweiz AG), nositel bohatých zkušeností s řízením rozsáhlých strojírenských a IT projektů ve Švýcarsku. Popis způsobu řízení projektů za posledních třicet let, v zemi na západ od nás a přímo od zdroje, nebývá tak často ke slyšení, takže přestože byla velká část publika z jiných oborů, většinu příspěvek velmi zaujal.

Ivan Valíček
Ivan Valíček popisuje způsob řízení projektů ve Švýcarsku.

Křivku od teoretických východisek ke každodenní operativní praxi završila Dana Rosolová (KPM) s popisem predikce na jí řízených projektech ve velkých finančních institucích, na praktických ukázkách a příkladech. Závěr svého příspěvku věnovala i nově vzniklé komunitní skupině – Komoře projektových manažerů, která aktuálně sdružuje především IT projektové manažery z velkých společností.

Dana Rosolová
Predikce v praxi v podání Dany Rosolové.

Vlastimil Tesař (Microsoft) perfektně vystihl styl a atmosféru Dnů sekcí, neboť jeho příspěvek o roli informačních technologií při řízení projektu byl maximálně možně prost propagace jakýchkoliv produktů a držel se obecně odborné roviny, což přítomní, byť již znaveni, náležitě ocenili a příspěvek byl velmi vřele přijat.

Vlasta Tesař
Možnosti podpory při řízení projektů zajímavě prezentoval Vlastimil Tesař.

Posledním odborným příspěvkem prvního dne byla panelová diskuze, která se poměrně dost rozjela a i přes své prodloužení oproti plánu musela být z časových důvodů ukončena. Hlavními otázkami v diskuzi byly úvahy, kdo a kdy by měl být zodpovědný za predikci… o čemž se dost spekulovalo (a druhý den ráno Petr Janiš z českého PMI chapteru zkonstatoval, že diskuze byla poněkud rozvleklá, protože PMI to ve svých procesech řeší 🙂 – nicméně, kvalitní diskuze s relevantními argumenty není dle mne nikdy od věci a pochybovat o věcech je základem poznání… což je samozřejmě čistě subjektivní názor autora článku 😉 ).

Diskuze
Panelová diskuze byla setkáním kapacit v oboru.

Společenský večer

Jistě příjemnou novinkou byl letos mírně organizovaný společenský večer. Tedy, v loňských ročnících byli nocující v podstatě ponecháni svému osudu. Letos bylo díky vyššímu příspěvku od SPŘ (děkujeme) možné ubytované hosty i pohostit a občerstvit. Od rána se tedy bylo možné chodit dívat na terasu, kde se na večer chystalo přiměřeně velké sele, k dispozici pak byly i nealkoholické a mírně alkoholické nápoje (víno, pivo).

Čajovna
Čajovna Dnů sekcí SPŘ.

K vytváření nových kontaktů a vazeb (tzv. socializing 🙂 ) velmi přispělo i překvapení, které jsem jako organizátor tajil až do večera – v místnosti sousedící s restaurací byla během hodiny zbudována pojízdná čajovna Tomáše Nováčka (má stabilní čajovnu Mandala v Kopřivnici). S postupujícím večerem zasvěcený a živý výklad o čajích (a samozřejmě jejich ochutnávání) přitáhl většinu účastníků večera a atmosféra byla velmi příjemná.

Socializing
Socializing.

Den 2.

Snad i díky nezvyklé konzumaci černých, zelených, bílých a dalších čajů byli všichni účastnící ráno celkem fit a připraveni vstřebávat další informace. Dobrým probuzením bylo představení českého PMI chapteru od Petra Janiše (Projectman.cz), který do svého vystoupení zahrnul i vědomostní soutěž o ceny – 10 otázek z PMI testů, tři nejlepší byli po vyhodnocení oceněni.

Petr Janiš
Petr Janiš představuje český PMI chapter.

Vzhledem k tomu, že během prvního dne proběhlo představení Komory PM, která je poměrně hodně orientována na standard PRINCE2, podařilo se na letošních Dnech sekcí poměrně pěkné setkání všech hlavních standardů v projektovém řízení – IPMA, PMI, PRINCE2, což jen potvrzuje, že současná strategie SPŘ býti zastřešující organizací nehledě na standard je nejenom možné, ale i velmi přínosné.

Publikum
Posluchače příspěvky zajímaly.

Dalším příspěvkem nás provedl náš asi nejvíc zahraniční host. Tedy, Ivan Valíček přijel za Švýcarska, ale přeci jen je emigrantem a má i české občanství a příspěvek tak mohl být v češtině. Dr. Gasik (Sybena Consulting, PMI PL) sice přijel z menší dálky, z Polska, nicméně jeho příspěvek byl jako jediný v angličtině. Jakožto zástupce polského PMI chapteru směřoval své vystoupení k procesům, tedy dokonce k návrhu přidání desáté „knowledge area“ do standardu PMI, a to oblasti Knowledge management. Téma bylo trošičku sušší a zřejmě i díky jinému jazyku poněkud náročnější pro posluchače brzy po ránu… Nicméně bylo zajímavé a rozhodně bylo dobré si uvědomit, že je vhodné se znalostmi nabytými na projektu nějak smysluplně naložit.

Dr. Gasik
Stanisław Gasik představuje teze o procesech Knowledge managementu.

Zajímavým oživením bylo vystoupení Václava Šubrty (PROSCON Praha, Ústav soudního znalectví) o způsobech a metodách ekonomického hodnocení projektů a projektových záměrů. Mnohým účastníkům byl otevřen další rozměr pohledu na danou problematiku a pan Šubrta se ukázal být poměrně divácky úspěšným vystupujícím.

Václav Šubrta
Metody ekonomického hodnocení projektu a Václav Šubrta.

Dalším pohledem z jiného úhlu a do jiné oblasti byl příspěvek Daniela Adamčíka z magistrátu města Ostravy (mimo jiné získal v rámci tohoto působení i ocenění manažer nemovitosti roku), který hovořil o průmyslových zónách okolo svého působiště. Vzhledem k velkému počtu účastníků z moravskoslezského kraje, ale i od Plzně, kde je zas průmyslová zóna Borská pole, byla diskuze opět živá a bohatá.

Daniel Adamčík
Průmyslové zóny okolo Ostravy představil Daniel Adamčík.

V přestávce mezi příspěvky proběhlo vyhlášení vítězů znalostního testu PMI z rána (bylo 10 otázek, jeden z účastníků měl správně 9, další dva 8, ostatní 7 a méně, takže 3 vítězové byli jasní).

Dalším příspěvkem z jiného soudku pak bylo atraktivní vystoupení Petry Volejníkové (MendelU) o rozbíhajícím se projektu mentoringu studentů Lesnicko-dřevařské fakulty MendelU top manažery z různých velkých firem (včetně pojišťoven, bank apod.). Skutečně zajímavý nápad s ještě zajímavějšími výstupy a zkušenostmi.

Petra Volejníková
Petra Volejníková představila projekt mentoringu na LDF.

Skokem do odlišné oblasti (zase) byl výsledek výzkumu o stavu poskytování IT služeb od Radka Běliny (Devoteam, ITsmF). Výsledky byly prezentovány i na dnech sekcí před dvěma lety a bylo si tedy možno vytvořit obrázek o trendech. Vzhledem k tomu, že i účastníci, kteří nebyli přímo poskytovateli IT služeb byli povětšinou jejich uživateli, příspěvek plošně zaujal… což bylo jistě i příjemným a poutavým přednesem.

Radek Bělina
Výsledku průzkumu poskytování IT služeb prezentoval Radek Bělina.

Závěrečný dvojblok zahájili Martin Svejkovský (Faiveley Transport) a Martin Adámek (Shine Consulting) příspěvkem o první etapě optimalizace systému řízení projektů do společnosti Faiveley Transport. Během tří měsíců proběhla série školení (především projektových manažerů, dále pak členů projektových týmů a také managementu) a diskuze o nastavení určitých pravidel, která byla implementováno formou dohod na různých úrovních. Držíme palce, aby se nová pravidla ujala a nezvítězily odstředivé tendence.

Martinové
Martinové Svejkovský a Adámek hovoří o průběhu první etapy rozvoje systému PM.

Příspěvky zakončil Tibor Kovalsky (Tibis Consulting) se svými sebranými zkušenostmi z různých projektů v zahraničí, konkrétně Slovensku, Chorvatsku, Kazachstánu. Byly prezentovány zajímavé postřehy a závěry získané na základě bohatých praktických zkušeností, což byla velmi pěkná tečka za letošním programem Dnů sekcí SPŘ.

Tibor Kovalsky
Zkušenosti ze zahraničních projektů Tibora Kovalského.

Tímto byly letošní, velmi pestré Dny sekcí téměř završeny. I když jistě vše nezaujalo všechny, věříme, že si každý našel to svoje. Zbývalo již jen vylosovat tombolu z účastnických dotazníků, popřát šťastnou cestu, uklidit a odebrat se k mírnému odpočinku před dalšími aktivitami.

Jan Doležal a Mira Vlach
Organizátoři a průvodci – Jan Doležal a Mira Vlach.

Závěrem lze konstatovat, že počet účastníků byl tak akorát (cca 70), jak pro akci samotnou tak, pro místo konání. Další růst akce tedy budeme směřovat především ke kvalitě obsahu a přednášejících než k počtu účastníků, kde budeme držet stanovený maximální limit.

Rád bych také poděkoval hlavním spoluorganizátorům, Mirovi Vlachovi a Branislavu Lackovi, bez kterých by se program dával dohromady dost obtížně a tvoří spolu se mnou a mou kolegyní Petrou Jíhlavcovou stabilní tým Dnů sekcí SPŘ, akce, která se věřím stabilizovala a získala své pravidelné místo v kalendářích zkušených PM odborníků.

Děkuji i všem přispěvatelům a přednášejícím, bez kterých by to opravdu nešlo a díky patří jistě i všem diskutujícím účastníkům.

Dny sekcí SPŘ letos kromě SPŘ, organizátora, podpořily společnosti PM Consulting – hlavní partner, Aquasoft – partner a Microsoft – partner. Děkujeme.

Tedy za rok na shledanou na Dnech sekcí SPŘ 2012, s předběžným datem 17. a 18. 10. 2012.

Jan Doležal

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.