Dny sekcí SPŘ 2009 – obrazová reportáž

| PM Consulting

22. a 23. října proběhl ve Stříteži u Jihlavy již druhý ročník ojedinělé akce, dnů odborných sekcí Společnosti pro projektové řízení. I letos se zúčastnily sekce Projektově orientované společnosti (POS) a sekce Projekty IT. Díky účastníků i přednášejícím ze Slovenska akce získala i mezinárodní charakter.

V oblasti projektového řízení se v tuzemsku nekoná příliš mnoho odborných setkání, toto je navíc ojedinělé svým formátem diskusního workshopu. Nejedná se tedy o klasicky pojatou konferenci, spíše o moderovanou diskuzi, která rozsahem jednotlivých příspěvků (45 až 60 minut) umožňuje jít i poměrně do hloubky řešené problematiky.

Pořadatelem byly odborné sekce SPŘ, hlavním partnerem byla společnost Aquasoft, akci dále nrůzným způsobem podpořily společnosti PM Consulting, E.ON IS a UTB ve Zlíně – Fakulta multimediálních komunikací.

Loga SPŘ a sekcí

Níže je uveden zápis o průběhu od jednoho z organizátorů akce, doplněný bohatým obrazovým materiálem.

DEN 1

První den patřil sekci POS. Hlavním tématem byla projektová kultura, aneb měkké aspekty multiprojektového prostředí.

Zahájení patřilo čestnému hostu, Doc. Lackovi, prezidentu Společnosti pro projektové řízení. Tématem byl postupný vznik multiprojektového prostředí a různé postupy, jak se s tímto fenoménem firmy postupně srovnávaly. Rozvinula se zajímavá diskuze, jejímž nejzajímavějším výstupem byl názor, že maticová organizační struktura je pouze přechodným stádiem a organizace se buďto vrací do modifikované liniově-štábní organizační struktury nebo se stanou projektově organizovanými (síťová organizační struktura).

Registrace
O bezproblémovu registraci se postarala naše kolegyně Perta Jíhlavcová

Diskuze rozjetá již od úvodního příspěvku se plynule přesunula k vystoupení Dušana Bartoše (Aquasoft), zaměřeného na potřebu leadershipu v současném komplikovaném prostředí.

Navazující tématika z oblasti stavebnictví, představená Josefem Černým (Metrostav) jen rozšířila diskutovaný rámec, a to o polemiku, proč nejsou projektové plány plněny, i když máme k dispozici veškeré potřebné nástroje (SW, procesy, směrnice, apod.).

Diskuze
Diskuze se rozbíhala již od prvních okamžiků

K informacím o dostupných nástrojích přispělo jistě i seznámení s určitými aspekty metodiky PRINCE2 (se zaměřením na lidský faktor), kterého se zhostil Štefan Ondek (POTIFOB).

Den pokračoval dalšími vystoupeními, které vždy přinesly něco nového a jiného. Pozornost tedy nebylo příliš problematické udržet, i když byla diskuze jistě vyčerpávající.

Ondřej Cingl (PM Consulting) ukázal na příběhu společnosti NIKE důležitost zvládnutí růstu firmy nejenom v procesní, ale především v lidské rovině. Diskuze byla hodně intenzivní.

Ondřej Cingl
Jedním z velmi zajímavých příspěvků byl ten o NIKE od Ondry Cingla

Eva Šviráková (UTB ve Zlíně) poté proložila ukázkou možností simulace pomocí tzv. systémové dynamiky, která umožňuje simulovat systémy jako celky, tedy včetně možnosti zahrnout i chování lidí v rámci systému.

První den postupně vrcholil. Vystoupení Martina Hájka (PM Consulting) o nutnosti tzv. sdíleného účelu v rámci firmy pro přežití v nastávajícím velmi komplexním a proměnlivém prostředí bylo jedním z nejvíce inspirujících a nutících k zamyšlení.

Sdílený účel
Některé okamžiky byly velmi intenzivní…

Závěrečnou třešničkou na dortu byl příspěvek Martina Adámka (E.ON IS), který se spolu s účastníky zamýšlel nad tím, co dělat v případech, že se nedaří. Neobvyklost úhlu pohledu tohoto přípěvku (většinou se diskutují tzv. success stories) byla velmi podnětná a účastníků ani nevadilo, že se program protáhl téměř o hodinu… vydrželi téměř všichni.

DRUHÝ DEN

Den sekce IT se nesl především tématům spojeným s metodikami, standardy a zkušenostmi v oblasti poskytování tzv. IT služeb.

Úvod dne se svým charakterem blížil spíše klasické konferenci, šlo především o seznámení se se základními pojmy a fakty. Vystoupili zástupci firem Shine Consulting, Anect, AIT a další.

IT
Přípsěvek o požadavcích na SW nástroje pro podporu PM

Odpolední příspěvky se svým charakterem blížily spíše diskusnímu workshopu prvního dne. Určitým stylovým předělem bylo vystoupení Radka Běliny a Petra Koláře (MATERNA), kteří účastníky seznámili s rozšířením a pojetím ITILu v rámci mnoha evropských zemí (výsledky průzkumu IT service management).

Dále zazněly zkušenosti Martina Vrkoče (Home Credit) se zakládáním interní IT pobočky na zelené louce, což se navázalo a rozvinulo předchozí diskuzi o spolupráci v mezinárodním prostředí.

Navazoval Geogis Yiannakou představením současného stavu a předpokládaného vývoje nástrojů pro online týmovou spolupráci a komunikaci – což je stále sílící trend především v rámci mezinárodních týmů a

Vrcholem dne byl poslední příspěvek, ve kterém Martin Vitouš (Linde) inicioval rozsáhlou diskuzi o kulturních aspektech při implementaci ITIL v globální společnosti, což hezky završilo diskuzi o mezinárodních aspektech projektového řízení.

IT
Losování o ceny na závěr

I v druhém dnyu se na závěr losovalo z odevzdaných dostazníků zpětné vazby.

VYHODNOCENÍ

Celá akce byla účastníky velmi pozitivně vnímána, kladně bylo hodnoceno místo, organizace i programová skladba. Zlepšení oproti prvnímu ročníku (viz článek zde) bylo znatelné snad ve všech směrech. Samozřejmě se objevila i upozornění na oblasti, ve kterých je možné se dále zlepšovat, což organizátoři vítají a budou se snažit této zpětné vazby využít.

Orgnizátoři
Hlavní organizátoři – J. Doležal, P. Jíhavcová a M. Vlach

Pokud máte zájem o třetí ročník, rádi Vás uvítáme. Napište na adresu info(zavináč)dnysekcispr.cz – budeme Vás informovat o aktuálním vývoji a přípravách.

Jan Doležal

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.