Konference PM Zlín úspěšná i po desáté!

17. a 18. května 2017 proběhl již 10. ročník Konference PM Zlín, odborné PM akce s největší tradicí a rozsahem. Zúčastnilo se na 200 projektových manažerů z České republiky a Slovenska, z různých oborů a odvětví.  Jako obvykle se organizační části zhostila Eva Šviráková za UTB ve Zlíně, zatímco obsahovou část sestavil Jan Doležal za PM Consulting. A program jubilejního ročníku konference PM Zlín byl opravdu nabitý! Proběhlo 5 key notes, přes 30 dílčích workshopů a přednášek, proběhla panelová diskuze, prohlídky Zlínských zajímavostí i bohatý společenský večer. A co účastníci nejvíce oceňovali?

Celý článek

V čem bude lepší PRINCE2 2017?

Britská společnost Axelos vydávající metodiku PRINCE2®, se rozhodla po 8 letech vydat aktualizovanou edici manuálu Managing Successful Projects with PRINCE2 2017, podle kterého probíhají zkoušky PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practicioner.

29. 3. 2017 Axelos představil v Londýně nový manuál trenérům, kteří si měli možnost vyzkoušet i novou zkoušku. V čem je nový PRINCE2® lepší než edice 2009? Sami autoři o novém manuálu trefně říkají, že je „the same, but even better“, což musím potvrdit. Pilíře metodiky – 7 principů, 7 témat i 7 procesů zůstává beze změny. Výrazně se zlepšil způsob výkladu. Hlavní vylepšení jsou podle mě následující: Celý článek

PM eLearning? Ano, s námi na SEDUO.cz!

Jiří Krátký z PM Consulting s.r.o. dokončil ve spolupráci s portálem Seduo.cz ucelený profesionální PM eLearning. Po úvodním kurzu Projektové řízení krok za krokem, který je zdarma a základně popisuje celý životní cyklus projektu, máte možnost absolvovat:

Všechny uvedené kurzy jsou na bázi videí, s doplňujícími materiály, šablonami apod. Bližší informace o celém programu naleznete i zde.

Úvodní PM eLearning kurz prošlo již přes 5000 lidí s průměrným hodnocením 95%!

Celý článek

10. ročník Konference Projektový Management ve Zlíně

Máme tu čest být spolupořadateli jedné z největších PM událostí v ČR, Konference projektový management ve Zlíně, která proběhne 17. a 18. května 2017. Zlín se tak na chvíli stane středem PM světa – buďte u toho!

Konference Projektový Management vznikla již v roce 2005 a od té doby proběhlo 9. ročníků, kterých se zpravidla účastní přes 200 projektových manažerů z ČR i ze zahraniční napříč všemi obory. Kromě výborných přednášek a praktických workshopů je ojedinělým rozsáhlý společenský večer, který poskytuje mnoho příležitostí k networkingu.

Za organizaci a program je zodpovědný stabilní tým Eva Šviráková (UTB FMK) a Jan Doležal (PM Consulting), kteří se podíleli na de facto všech proběhnutých ročnících.
Celý článek

Quo vadis PM 2016 proběhlo úspěšně!

Quo vadis PM je ojedinělá akce konferenčního typu, která je zaměřena na výměnu zkušeností mezi profesionály z oblasti projektového řízení. Akce proběhla v atraktivním westernovém areálu Šikland 3. a 4. 11. 2016. A co si mohli účastníci užít?

První den byl zaměřen na práci s celým fórem (cca 70 lidí), formou byly diskusně zaměřené přednášky. Vystoupili:

  • Vlastimil Poláček (inzagi), který představil moderní pohledy Microsoftu na týmovou spolupráci a řízení projektů,
  • Lukáš Havlásek (netdevelo), který promluvil o zásadních změnách v přístupu k řízení projektů, postupném přechodu na agilní metody a uvolnění hlavního produktu firmy jako open source,
  • Jan Kopřiva (ČSOB), který se zamyslel nad otázkou: „Jak efektivně řídit lidi na projektu a čeho se vyvarovat?“,

Celý článek

Quo Vadis PM 2016 – 3. až 4. 11. 2016

Quo vadis PM je již od roku 2008, kdy ji pod názvem Dny sekcí SPŘ založil Jan Doležal, pravidelnou odbornou akcí z oblasti projektového řízení, s rozšířenou možností diskuse nad příspěvky. Pro diskusi je vymezen dostatečný časový prostor a zároveň je diskuze mírně moderována tak, aby zcela neodbočila od tématu.

Akce nemá za cíl zahrnout účastníky nekonečnou sérií příspěvků. Upřednostňovány jsou delší příspěvky, které mohou jít více do hloubky a o jejichž obsahu lze následně diskutovat.

QV je i lehce odpočinkovou akcí. Nabízí zajímavý doprovodný program i příspěvek mimo svět projektového řízení ze sportovního, kulturního nebo jiného odvětví.

Letos proběhne Quo vadis PM v atraktivním prostředí westernového areálu Šikland. Kompletní program je zde.
Celý článek

Jak si stojí agilní projektové řízení ve světové praxi?

Přinášíme souhrnné výsledky celosvětového výzkumu State of Agile, který mapuje agilní projektové řízení v celosvětové praxi.

Článek je určen jak pro ty, kdo řídíte své projekty agilně a chcete mít srovnání se světovou praxí tak pro ty z vás, kdo o přechodu na agile přemýšlíte. Průzkum odhalil některá úskalí, která při zavádění agilního řízení budete muset překonat.

Průzkum prováděla v druhé polovině roku 2015 společnost VersionOne se sídlem v Atlantě, USA, jež se specializuje na agilní projektové řízení, jeho podporu a rozvoj pomocí SW nástrojů, procesů a poradenství.

Nejcennější informace přináší v otázkách přínosů a hrozeb přechodu na agilní projektové řízení. Poskytuje rovněž průřez celosvětově nejpoužívanějšími metodami a metrikami agilního řízení.

State of Agile 2015 je již desátým ročníkem průzkumu, a tak je možné v některých oblastech vysledovat zajímavé trendy.
Celý článek

Konference PM ve Zlíně úspěšná!

Přes 200 projektových manažerů se ve dnech 18.-19. května sjelo do Zlína, na zřejmě největší a programově nejbohatší akci svého druhu v ČR. Konference projektový management proběhla ve spolupráci a s odbornou garancí českého i slovenského PMI Chapteru (PMI.cz , PMI.sk), Komory projektových manažerů (KPM), Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) i Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR). Byla tedy i mírně mezinárodní… není větší příležitosti pro setkání českých a slovenských PM.

Akce byla spolupořádána Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která zajistila zázemí a produkci, a společností PM Consulting, která zodpovídala za program. Generálním partnerem byl již tradičně Microsoft, hlavním partnerem pak společnost inzagi.
Celý článek

V čem bude lepší PM BoK verze 6

Na květnovém kongresu PMI v Barceloně představil David Hilson hlavní změny a novinky v připravovaném standardu (PM BoK) i průvodci (Guide) verze 6.

Hlavním tahounem změn je pokrok v profesi. PM BoK říká, že je „dobrou praxí“, která je použitelná pro většinu projektů, které běží v dané době. Svět projektového řízení se od vydání verze 5 výrazně změnil, a proto se mění i PM BoK.

Návrh standardu PM BoK verze 6 byl dokončen v prosinci loňského roku, na jaře 2016 probíhalo připomínkové řízení. Bylo vypořádáno více, než 4 000 komentářů a připomínek. Průvodce, který ze standardu vychází, bude k dispozici pro připomínky v průběhu června – července 2016. Nové knížky v tištěné i elektronické formě bychom se měli dočkat na podzim 2017.

Celý článek

Zajímavosti a novinky z kongresu PMI v Barceloně

Od 9. do 11. se do Barcelony slétlo přes 750 účastníků z více, než 100 zemí na kongres mezinárodní asociace projektových manažerů PMI. Protože v PM Consulting chceme přinášet do Česka nové informace a trendy, je pro nás samozřejmostí se s vámi podělit o to nejzajímavější, co jsme se na kongresu dozvěděli.

Oba hlavní řečníci se zabývali ve svých přednáškách otázkou: „Jak uspět ve světě dynamických změn?“ Doporučení lze shrnout do snadno formulovatelného, ale obtížněji aplikovatelného přístupu „Myslete a jednejte věci JINAK“. Pro budoucí úspěch bude zapotřebí mít inovativní způsob myšlení, kreativitu, ochotu přijímat rizika a vůli tvrdě pracovat. Na přednáškách i seminářích bylo mnohokrát zmíněno, že úspěch souvisí s nastavením myšlení a uvažování („mindset“) a schopností myslet „out of the box.“

Celý článek

Nejčtenější