PM Slovník a PM Wiki – nové nástroje pro Vás!

PM slovník

Připravili jsme pro Vás, věříme, užitečné nástroje na našem webu – PM slovník, který obsahuje přes 200 pojmů z oblasti projektového řízení a pak také PM Wiki, která je zatím o něco skromnější, nicméně také roste. V rámci Wiki principu jsme zcela otevřeni námětům na úpravy a na doplnění pojmů – neváhejte nás kontaktovat a pomoci nám rozšířit tuto znalostní bázi všech tuzemských PM!

Veškeré pojmy ve slovníku i Wiki jsou formulovány v souladu s aktuálními verzemi všech hlavních standardů a metodik (PM BoK, ICB, PRINCE2) a také s knihou Projektový management, základní PM knihou v ČR.

Uvítáme i jakékoliv další podněty pro Váš snadnější PM život! V případě nějakého nápadu nás prosím kontaktujte.

POVEZ II – pomůžeme Vám s dotací na vzdělávání!

Zvažujete účast na některém z našich otevřených kurzů nebo realizaci interního tréninku? Díky POVEZ II nyní máte možnost čerpat na takové služby dotaci 85% ze způsobilých nákladů.

POVEZ II – základní podmínky

  • Způsobilí žadatelé o dotaci jsou zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty, OSVČ a nestátní neziskové organizace.
  • Vyloučeni jsou zaměstnavatelé sídlící na území Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).
  • Žadatelé nejsou omezováni z pohledu převažující ekonomické činnosti (dle klasifikace CZ-NACE).
  • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele, takže lze získat příspěvek na 85% nákladů kurzovného.  Celý článek

Projektové řízení v ČR 2015 – zpráva o výsledcích šetření

Šetření „Projektové řízení v ČR 2015“ realizovala PM CONSULTING s.r.o. ve spolupráci se Společností pro projektové řízení, národní asociací projektových manažerů. Cílem šetření bylo zmapovat současný stav a úroveň projektového řízení v České republice a porovnat výsledky s šetřením uskutečněným v roce 2012. Sběr odpovědí probíhal v období března až července roku 2015 formou on-line dotazníků. Do šetření se zapojilo celkem 141 respondentů.
Celý článek

PM Consulting podpořil mladé cyklisty

Již po čtvrté se stal PM Consulting partnerem lokálního Cyklo Klubu Bendl, který je zaměřen na práci s dětmi a mládeží. V klubu se sdružuje několik desítek dětí, od mladších žáků až po dorostence, chlapci i dívky.

Klub podporujeme protože motivuje děti ke sportu, zdravému životnímu stylu a v neposlední řadě k plánovanému úsilí a dosahování cílů, což jsou vše hodnoty, které jsou naší firmě vlastní.

Přejeme tedy klubu do nadcházející sezony 2016 vše nejlepší a mnoho nejen sportovních úspěchů! Celý článek

PM Consulting zdolal Dolomitenmann!

V projektovém řízení je důležitý funkční tým, který dosahuje výsledků. Proto jsou nám sympatické i extrémní týmové závody, jako je např. Dolomitenmann, který probíhá vždy začátkem září a je nazýván nejtěžším týmovým závodem na světě. A protože se koná v nedalekém Rakousku, byl tým PM Consulting u toho, aby si z dané události odnesl mírně odlehčené projektové ponaučení.
Celý článek

Nejčtenější