Agile, vodopád, nebo něco mezi?

agile

V posledních letech se v naší praxi s tématem agile setkáváme mnohem více, než tomu bylo dříve. Bohužel se ve většině případů jedná o neúplnou, či dokonce zcela chybnou interpretaci, co to vlastně agile je, jak funguje a co je potřeba k tomu, aby byl doručen očekávaný výsledek. Jaké jsou tedy naše zkušenosti a z toho plynoucí doporučení?

Proč je vlastně agile takovým trendem?

Dnes už asi nikdo moc nevěří zapáleným prezentacím, které slibují, že agile vyřeší všechny problémy lidstva. Přesto i ve střízlivých příspěvcích je např. poměrně často prezentována tabulka z CHAOS Reportu 2015 od Standish Group, ve které je uvedeno, že zatímco zcela úspěšných agilních projektů je 39 %, u projektů řízených vodopádem to je pouze 11 %.
Celý článek

V čem bude lepší PRINCE2 2017?

Britská společnost Axelos vydávající metodiku PRINCE2®, se rozhodla po 8 letech vydat aktualizovanou edici manuálu Managing Successful Projects with PRINCE2 2017, podle kterého probíhají zkoušky PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practicioner.

29. 3. 2017 Axelos představil v Londýně nový manuál trenérům, kteří si měli možnost vyzkoušet i novou zkoušku. V čem je nový PRINCE2® lepší než edice 2009? Sami autoři o novém manuálu trefně říkají, že je „the same, but even better“, což musím potvrdit. Pilíře metodiky – 7 principů, 7 témat i 7 procesů zůstává beze změny. Výrazně se zlepšil způsob výkladu. Hlavní vylepšení jsou podle mě následující: Celý článek

Jak si stojí agilní projektové řízení ve světové praxi?

Přinášíme souhrnné výsledky celosvětového výzkumu State of Agile, který mapuje agilní projektové řízení v celosvětové praxi.

Článek je určen jak pro ty, kdo řídíte své projekty agilně a chcete mít srovnání se světovou praxí tak pro ty z vás, kdo o přechodu na agile přemýšlíte. Průzkum odhalil některá úskalí, která při zavádění agilního řízení budete muset překonat.

Průzkum prováděla v druhé polovině roku 2015 společnost VersionOne se sídlem v Atlantě, USA, jež se specializuje na agilní projektové řízení, jeho podporu a rozvoj pomocí SW nástrojů, procesů a poradenství.

Nejcennější informace přináší v otázkách přínosů a hrozeb přechodu na agilní projektové řízení. Poskytuje rovněž průřez celosvětově nejpoužívanějšími metodami a metrikami agilního řízení.

State of Agile 2015 je již desátým ročníkem průzkumu, a tak je možné v některých oblastech vysledovat zajímavé trendy.
Celý článek

Riziko projektu – jak na něj aby to k něčemu bylo?

Riziko projektu je podle definice nejistá událost nebo podmínka, která pokud nastane, má negativní vliv na dosažení cíle projektu. Jedná se tedy o něco, co může být, ale také nemusí! Nejedná se o již známý problém typu nedostatečného rozpočtu nebo jistotu nevhodnosti zvolené technologie do daného prostředí. Riziko projektu je zkrátka něco možného, co ale zatím nenastalo a proto máme obvykle trošku problém jej popsat (byť se najdou jedinci, kteří popisují možná rizika vždy a všude). Správná formulace rizika projektu je významnou, avšak obtížnou součástí řízení rizik projektu (které je souhrnněji popsáno v naší PM wiki). Pojďme si ukázat, jak na to.

Celý článek

Rozpracovanost činnosti pro EVM – jak na to?

Jedním z klíčových bodů k řešení při reálném použití metody řízení dosažené hodnoty (EVM – Earned Value Management) je určení rozpracovanosti různých činností na projektu. Rozpracovanost, respektive stanovení rozpracovanosti je kriticky důležité pro použití metody EVM jako celku a je mu tedy potřeba věnovat příslušnou pozornost. Pojďme si tedy ukázat, jak na to!

Lze postupovat několika způsoby, ze kterých je v praxi potřeba vybrat vždy ten nejpřesnější možný. Celý článek

Rozsah projektu – výchozí principy

Představte si situaci, že máte před dovolenou, kterou hodláte strávit pod stanem ve vysokých horách a na Vás připadl úkol nakoupit veškeré potřebné vybavení a zásoby potřebné pro vaši výpravu. Jak nejlépe zajistíte, že na nic nezapomenete? Ano – sepíšete si seznam. Stejně, jako když jdete i na obyčejný nákup, udělat si seznam je ten nejlepší způsob, jak na nic nezapomenout a zároveň, na druhé straně, nekoupit něco, co nepotřebujete. V projektech je to do značné míry analogické, jen měřítko je poněkud větší. Rozsah projektu, respektive jeho řízení (Scope management) v projektech zahrnuje několik principů:

  • Strukturování problému
  • Oddělení CO od JAK
  • Bezezbytkový rozklad (100%)
  • Zákaznická perspektiva

Pojďme si je postupně projít.

Celý článek

V čem bude lepší PM BoK verze 6

Na květnovém kongresu PMI v Barceloně představil David Hilson hlavní změny a novinky v připravovaném standardu (PM BoK) i průvodci (Guide) verze 6.

Hlavním tahounem změn je pokrok v profesi. PM BoK říká, že je „dobrou praxí“, která je použitelná pro většinu projektů, které běží v dané době. Svět projektového řízení se od vydání verze 5 výrazně změnil, a proto se mění i PM BoK.

Návrh standardu PM BoK verze 6 byl dokončen v prosinci loňského roku, na jaře 2016 probíhalo připomínkové řízení. Bylo vypořádáno více, než 4 000 komentářů a připomínek. Průvodce, který ze standardu vychází, bude k dispozici pro připomínky v průběhu června – července 2016. Nové knížky v tištěné i elektronické formě bychom se měli dočkat na podzim 2017.

Celý článek

Certifikace PM – důkaz odbornosti nebo pouhý list papíru?

Existuje mnoho rozdílných názorů na to, zda je certifikát v projektovém managementu důkazem znalostí nebo pouhým „papírem“ bez reálné hodnoty. V současné době se v oblasti PM vyskytuje bezpočet různých certifikací, jako například PMP, IPMA, PRINCE2 nebo i další. Některé z nich jsou více specializované a některé z nich jsou populárnější. Důležitou otázkou ale je, zda je vhodné tyto certifikáty považovat za spolehlivé vodítko ohledně kvalifikace v PM nebo je spíše brát například jako pomoc pro prvotní rozřazení uchazečů o zaměstnání.

Na hodnotu PM certifikátu je obecně možné nahlížet ze tří základních úhlů. Zaprvé, někteří profesionálové a asociace v PM je považují za důkaz odbornosti a schopnosti aplikovat tzv. nejlepší praktiky. Druhá názorová skupina je odsuzuje jako příliš povrchní, nesměrodatné a nazývá je „papírovými certifikacemi“. Poslední skupinu tvoří ti, kteří se snaží nalézt vyvážený pohled na věc a vyloženě se nepřiklání ani k jedné výše uvedené názorové skupině. Celý článek

Nejčtenější