Nejbližší termíny

Není vypsán žadný termín. V případě zájmu nás kontaktujte.

Projektové řízení pro neprojektové manažery

Projektové řízení pro neprojektové manažery

Definovat dobře cíl, očekávané přínosy nebo rozsah práce není doména pouze pro projekty. Je řada úkolů řešených samostatně nebo v malém týmu, které vyžadují totéž, ať už jste liniový manažer, HR manažer nebo účastník talent programu.

Jednoduché, praktické, účelné a elegantní

Žádná nadbytečná a složitá teorie

Ideální pro úkoly řešené samostatně nebo v malém týmu

Realizace probíhá v příjemném prostředí se skvělým občerstvením včetně oběda.

Co Vám kurz přinese

Tento trénink Vám dodá sadu jednoduchých a praktických principů a nástrojů, pro lepší efektivitu Vaší práce na samostatných úkolech. Zároveň získáte dobré základy pro případný rozvoj směrem k řízení projektů.

Úspěšné zvládnutí samostatného úkolu obvykle vyžaduje kromě řádné specifikace obsahu i komunikaci s okolím, prezentaci daného záměru, koordinaci s dalšími lidmi atd. Na to vše Vás v rámci tréninku připravíme, vše si sami vyzkoušíte na případových studiích a cvičeních.

Při řešení samostatných úkolů nejsou potřebné a užitečné všechny postupy a metody, určené pro řešení komplexnějších záležitostí, projektů. Avšak některé principy a zjednodušené postupy Vám mohou velmi účinně pomoci a ušetřit Vám mnoho času a energie.

Absolvováním tohoto tréninku si můžete uvést 8 PDUs pro udržování PMI certifikací nebo si lze započítat 8 akreditovaných hodin pro IPMA recertifikaci.

spr_akreditace

Praktický trénink, případové studie, cvičení
Určeno pro všechny liniové manažery, HR pracovníky apod.
Vše je mnohokrát osvědčeno v praxi

Obsah kurzu

Trénink Vás provede vznikem, přípravou a realizací samostatného úkolu krok za krokem, formou série cvičení v rámci rozsáhlé případové studie.

Vznik úkolu
Ukotvení zadání
Plán postupu
Realizace
Správné ukončení

Program tréninku sestává z témat:

 • Správně provedený vznik a zadání úkolu
  • Práce se zadavatelem – získání co nejlépe specifikovaného zadání úkolu – případová studie, reflexe
  • Definice úkolu – struktura „přínosy, cíl, výstupy“ – případová studie, reflexe
  • Stanovení kritérií úspěchu
  • Formulace zadání – případová studie, reflexe
 • Plánování
  • Strukturované stanovení rozsahu úkolu – případová studie, reflexe
  • Plánování časového průběhu úkolu
  • Plánování rozpočtu (zdrojů – peněz, člověkodnů, apod.)
  • Ošetření hlavních rizik – případová studie, reflexe
 • Realizace úkolu
  • Reporting – praktický nácvik efektivního reportingu
  • Změny a jejich řízení – případová studie, reflexe
  • Porady a jednání s ostatními – praktický nácvik,
 • Ukončení realizace
  • Předání výstupů
  • Akceptace
 • Závěrečná diskuze
Projektové řízení pro neprojektové manažery

Obdržíte

 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Komplexní výukový materiál, který zahrnuje
  • Metodické pokyny
  • Příklady
  • Šablony klíčových projektových dokumentů

Kurzem Vás provede

Ondřej Cingl

Ondřej Cingl

Pracuje ve společnosti PM Consulting jako projektový manažer, trenér projektového řízení a osobní poradce manažerů projektů. Jeho trenérskou specializací je praktické projektové řízení a manažerské dovednosti; zejm. leadership a motivace. Je spolutvůrcem několika manažerských her, mj. Simulace projektu Pacifická železnice.

Je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a akreditovaný PRINCE2® trenér . Disponuje také certifikací IPMA C.

Ing. Jiří Krátký

Ing. Jiří Krátký

Zabývá se poradenstvím při rozvoji projektového řízení v organizacích, tvorbou a realizací tréninků praktického projektového řízení, simulačních her a přípravou k mezinárodním certifikacím.

Projektovému řízení se věnuje od roku 2000. Celkem 6 let působil ve vedení národní asociace projektových manažerů. Je spoluautorem 2 knih o projektovém řízení.

Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA C, je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a akreditovaný PRINCE2® trenér.

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Zabývá se především optimalizací systému řízení projektů v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení.

Dříve mimo jiné zastával pozici vedoucího projektové kanceláře (Senior project manager) a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Disponuje certifikací PMI PMP a IPMA B.

Cena kurzu

5 600 Kč
 • Základní cena bez dalších podmínek
Základní cena
5 320 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásili) nejméně tři účastníci z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena C
5 040 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásilo) nejméně pět účastníků z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena B
4 760 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásilo) nejméně deset účastníků z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena A

Ceny jsou uvedeny bez DPH a za jednoho účastníka.

Jak získat zákaznickou cenu?

Rozsah (dny)
1
Min. počet účastníků
4
Max. počet účastníků
10

Místo konání

Školicí centrum Praha

Sokolovská č.p. 178/č.o.247, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Školicí centrum PM Consulting spojuje příjemné prostory, klid a vynikající dopravní dostupnost. Je tak ideálním místem pro získávání nových znalostí a dovedností. Prostory se nachází na náměstí OSN (Praha 9 - Vysočany).

Více informací

Vhodné předchozí kurzy

K tomuto kurzu nejsou stanoveni vhodní předchůdci. Základní znalost dané problematiky je přesto výhodou.