Nejbližší termíny

Není vypsán žadný termín. V případě zájmu nás kontaktujte.

Simulace projektu – Portfolio Karla IV.

Simulace projektu – Portfolio Karla IV.

Trénink řízení programu/portfolia formou unikátní manažerské hry. Je určen jak pro začátečníky, tak pro osoby se zkušeností v projektovém řízení. Účastníci mají možnost vyzkoušet si různé role při přípravě a řízení programu/portfolia.

Účastníci tréninku řeší formou hry několik významných projektů zadaných Karlem IV. a přenesou se tak do 14. století - míst a období, které každý zná z historie našich zemí a velmi rychle se tak s příběhem ztotožní.

Pozn.: Tento kurz realizujeme pouze jako in-house. V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Trénink principů přípravy a řízení programů a projektů, včetně různých technik hospodaření se zdroji mezi několika projekty v maticové organizační struktuře

Trénink procesního řízení a obecných manažerských dovedností

Teambuilding pro nově ustavený tým projektu, který je provázán s úvodním plánovacím workshopem

Co Vám kurz přinese

Cílem tréninku je zažít maximum možných situací při přípravě programu a jeho následné realizaci s prvky řízení portfolia projektů. Velký důraz je kladen na společné hospodaření s omezenými zdroji.

Události ve hře budou následně podrobně rozebrány za účelem efektivně přenést nabyté zkušenosti do vlastní praxe. Toto zaměření umožňuje velkou míru přizpůsobení.

 • Během simulace zažijete různé situace při přípravě a realizaci sady projektů (programu, portfolia), které se velmi blíží reálným zkušenostem.
 • Zjistíte, jaké postupy je vhodné volit při přípravě a realizaci projektů v maticové organizační struktuře s omezenými zdroji.
 • Poznáte na vlastní kůži dynamiku vývoje týmu.
 • Osvojíte si klíčové principy a nástroje přípravy a realizace projektu, programu i portfolia projektů.

Získáte jedinečný intenzivní zážitek, který zaručí efektivní přenos nabytých poznatků do praxe.

Absolvováním tohoto tréninku si můžete uvést 16 PDUs pro udržování PMI certifikací nebo si lze započítat 16 akreditovaných hodin pro IPMA recertifikaci.

spr_akreditace

Kombinace získání znalostí i praktických „tvrdých a měkkých“ dovedností
Poučení z vlastních chyb i úspěchů v rámci simulace je nejefektivnější způsob rozvoje kompetencí
Díky hře si účastník dokáže veškeré znalosti zasadit do kontextu

Ti, co kurzem prošli, o něm říkají

… popravdě neočekával jsem od hry nic velkého, ale další den jsem si říkal v kontextu s vyhodnocením hry vašimi kolegy, že bylo krásně vidět, jak časový tlak, stres a neinformovanost mají zásadní vliv na průběh zadané práce. To se jen normálním školením nedá takto názorně vysvětlit a hlavně vyzkoušet na vlastní kůži. Myslím, že to je vhodné doplnění jiných druhů školení. Když byly ve hře dány dohromady týmy lidí, kteří se viděli poprvé, tak tam hrál tento faktor první hodiny svou roli. Myslím, že by se touto hrou daly krásně „testovat“ a rozvíjet již reálné sestavené týmy lidí.

Petr Misauer - Metrostav

„Školení“ bylo, myslím pro mne překvapivě pozitivní ve smyslu předání informací populární formou. Rozhodně se jedná o více didaktické řešení než školení jiná s obdobnou tématikou. Pracovat se stresem školených osob a využívat ho pozitivně ve smyslu , že určitá forma řízeného stresu(tlaku okolí, neznalosti, časové tísně) může být v konečném důsledku kladně využitelná je zajímavá cesta.

Josef Majer - Metrostav a.s.

Celkový koncept – skvělá „hra“ se zaměřením na důležité aspekty a změny v projektu. Časový pres (velmi reálný), neúplné nebo nedostatek informací. Poslední hodina – wrap-up – důležitá část celého dne, prostor pro všechny, kdo si ze hry co odnesl pro svoji budoucí práci na projektech. Nechyběl i vlastní pohled trenérů a jejich „nasměrování“. Skvělé využití LEGO kostiček :). Výborní trenéři.

Ludmila Dobrá - LEGO

Obsah kurzu

Definice a zahájení
WBS, harmonogram
Rizika
Role
Realizace

Den 1.

První den je věnován nácviku inicializace a plánování programu, který je následně i prakticky realizován. Vzhledem k tomu, že během realizace probíhá současně několik projektů, které sdílí rozpočet i lidské zdroje několika typů, odpovídá situace i prvkům řízení portfolia v maticové organizační struktuře.

Účastníci pracují v tří až čtyřčlenných týmech. Trénink pokrývá tato témata:

Přípravná fáze:

 • Než se pustíme do práce…Smysl předprojektových prací
 • Definice projektu/programu – metoda logického rámce – případová studie, reflexe
 • Stanovení kritérií úspěchu
 • Zahájení programu a projektu

Plánování:

 • Dekompozice struktury programu a projektu: Od vize k výstupům (produktům)
 • Technika work breakdown structure (WBS) – případová studie, reflexe
 • Časové plánování projektu s využitím kritické cesty a Ganttových diagramů, včetně plánování zdrojů – případová studie, reflexe
 • Řízení rizik

praha

 

Den 2.

Simulace realizační fáze projektu:

 • Účastníkům jsou přiděleny role v organizační struktuře programu:
 • manažer programu
 • manažeři projektů
 • členové projektových týmů (stavbyvedoucí, nákupčí)

Lektor vystupuje v roli zástupce zadavatele a tvoří spolu s manažerem programu řídící výbor.

Účastníci mají za úkol postavit zadaná díla v omezeném časovém limitu, s omezeným rozpočtem a omezenými lidskými zdroji, které jsou mezi jednotlivými projekty sdíleny.

V průběhu realizace musejí jednotliví účastníci i celý tým řešit nečekané události, změny projektu, výkyvy cen vstupů, nedostatek zdrojů atp.

Závěr:

 • detailní vyhodnocení
 • zpracování lessons learned pro využití v každodenní praxi
 • zpětná vazba
Simulace projektu – Portfolio Karla IV.

Obdržíte

 • Pracovní sešit, který mimo jiné obsahuje:
  • Popisy aplikace dotčených metod projektového řízení s odkazy na další informace
  • Vzorová řešení klíčových kroků řízení projektu
  • Šablony nejdůležitějších dokumentů řízení projektu
 • Osvědčení o absolvování

Kurzem Vás provede

Ondřej Cingl

Ondřej Cingl

Pracuje ve společnosti PM Consulting jako projektový manažer, trenér projektového řízení a osobní poradce manažerů projektů. Jeho trenérskou specializací je praktické projektové řízení a manažerské dovednosti; zejm. leadership a motivace. Je spolutvůrcem několika manažerských her, mj. Simulace projektu Pacifická železnice.

Je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a akreditovaný PRINCE2® trenér . Disponuje také certifikací IPMA C.

Ing. Jiří Krátký

Ing. Jiří Krátký

Zabývá se poradenstvím při rozvoji projektového řízení v organizacích, tvorbou a realizací tréninků praktického projektového řízení, simulačních her a přípravou k mezinárodním certifikacím.

Projektovému řízení se věnuje od roku 2000. Celkem 6 let působil ve vedení národní asociace projektových manažerů. Je spoluautorem 2 knih o projektovém řízení.

Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA C, je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a akreditovaný PRINCE2® trenér a Certified SCRUM Master (CSM).

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Zabývá se především optimalizací systému řízení projektů v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení.

Dříve mimo jiné zastával pozici vedoucího projektové kanceláře (Senior project manager) a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA B a CSPO - Certified SCRUM Product Owner.

Vhodné předchozí kurzy

K tomuto kurzu nejsou stanoveni vhodní předchůdci. Základní znalost dané problematiky je přesto výhodou.