Nejbližší termíny

29. 5. 2018 - 30. 5. 2018
Školicí centrum Praha
5. 12. 2018 - 6. 12. 2018
Školicí centrum Praha

Projektové řízení krok za krokem II.

Projektové řízení krok za krokem II.

Zvládnete učinit investiční rozhodnutí, zda a kterou přehradu u města Santos ve smyšlené jihoamerické zemi Valverde postavit? Naplánujete průběh projektu a ten také odřídíte - to vše jako role-play simulace?

Ryzí praxe. Budete zastávat různé role organizační struktury projektu v průběhu celého životního cyklu, budete vyjednávat a řešit různé problémy.

Nečekejte přesné postupy a černobílé pravdy, ale spíše diskuzi a inspiraci. Situace jsou komplexní a s různými úhly pohledu, tak jako jsou i v realitě.

Získáte knihu "Projektový management".

Co Vám kurz přinese

Máte již základní znalosti a dovednosti pro řízení projektu (v rozsahu tréninku Projektové řízení krok za krokem)? Chcete jít dál? Chcete si prakticky vyzkoušet použití pokročilých metod, které zatím znáte jen teoreticky nebo jste je ve vaší praxi zatím neměli možnost aplikovat? Chcete pochopit, k čemu dané metody vlastně jsou a jak je vlastně prakticky použít?

Pak je tento trénink přesně pro Vás!

Vaším úkolem bude připravit a zrealizovat projekt vodní elektrárny u města Santales ve smyšlené jihoamerické zemi Valverde, při kterém si kromě vyjednávání se zainteresovanými stranami osvojíte i praktickou aplikaci pokročilých nástrojů a metod projektového řízení.

Budete průběžně zastávat různé role (vedení projektu, investor, vedení města Santales, atd.) a jednat v souladu s danou rolí a kontextem při přípravě a realizaci projektu.  V rámci toho si vyzkoušíte pokročilé postupy a metody jako je EVM, plán řízení projektu apod.

Situace jsou přitom komplexní, mají mnoho vrstev a úhlů pohledu. Nic není černobílé. Na závěr každé situace ji podrobně rozebíráme, diskutujeme a porovnáváme s naší i vaší praxí.

Realizace probíhá v příjemném prostředí se skvělým občerstvením včetně oběda.

Zjistíte, jak rozdílně se na projekt dívají různé zainteresované strany.
Naučíte se vyjednávat na základě relevantních dat o stavu projektu.
Dozvíte se, jak (a proč) si prakticky sestavit plán řízení projektu.

Ti, co kurzem prošli, o něm říkají

Interaktivní. Konkrétní příklady – případová studie. Nejde o suchou teorii. Příklady z praxe hodnotím velmi kladně. Po dlouhé době kurz, který jsem si užila a něco odnesla do praxe.

Blanka Pospíšilová - Česká pojišťovna

Příjemné, interaktivní, poučné, pochopitelné, zajímavé, reálné příklady z praxe, zajímavosti, case-study Přehrada. Doporučuji.

Ondřej Praus - Česká pojišťovna

Doporučuji, školení splnilo mé očekávání a skvěle navázalo na základy PM.

Pavel Filípek - Česká pojišťovna

Praktický průřez životním cyklem celého projektu.

Milan Schwarzkopf - freelance senior PM

Prima kurz založený na nadstandardním přístupu k výuce „škola hrou“. Výuka na simulaci reálné situace nemá chybu.

Zbyněk Krebs - KSW Software (E.ON)

Skvělá myšlenka, dobře připravená k realizaci.

Bohumil Ullmann - Management a finance a.s.

Obsah kurzu

Projdeme celý životní cyklus projektu, od výběru vhodné varianty ke spuštění až po ukončení a vyhodnocení. V každé fázi zastanete některou ze zainteresovaných stran a vyzkoušíte si tak různé pohledy na projekt. Klíčové body si následně rozebereme, prodiskutujeme a provedeme zpětnou vazbu.

Který projekt spustit?
Plánování
Kick-off
Realizace
Ukončení a vyhodnocení

DEN 1

 • Spustit projekt?
  • Sestavení projektového záměru
  • Vyhodnocení business case jednotlivých projektů
  • Výběr projektu pro realizaci
 • Plánování projektu
  • Práce s plánem řízení projektu, který zahrnuje:
   • integraci projektu; rozsah projektu; náklady projektu; harmonogram projektu;
   • kvalitu projektu; lidi v projektu; rizika projektu; zainteresované strany; komunikaci projektu; nakupování pro projekt

DEN 2

 • Realizace projektu
  • Kick-off projektu
  • Řešení několika „snímků“ z projektu se zaměřením na:
   • Reporting
   • Řešení problémů
   • Změny
   • Rizika
   • Earned Value Management (EVM)
   • Vyjednávání
 • Ukončení projektu
  • Vyhodnocení úspěšnosti projektu
  • Lessons learned

Na závěr probíhá zpětná vazba a diskuze k daným tématům.

Projektové řízení krok za krokem II.

Obdržíte

 • Knihu „Projektový management“
 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Komplexní výukový materiál, který zahrnuje
  • Metodické pokyny
  • Příklady
  • Šablony klíčových projektových dokumentů

Kurzem Vás provede

Ondřej Cingl

Ondřej Cingl

Pracuje ve společnosti PM Consulting jako projektový manažer, trenér projektového řízení a osobní poradce manažerů projektů. Jeho trenérskou specializací je praktické projektové řízení a manažerské dovednosti; zejm. leadership a motivace. Je spolutvůrcem několika manažerských her, mj. Simulace projektu Pacifická železnice.

Je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a akreditovaný PRINCE2® trenér . Disponuje také certifikací IPMA C.

Ing. Jiří Krátký

Ing. Jiří Krátký

Zabývá se poradenstvím při rozvoji projektového řízení v organizacích, tvorbou a realizací tréninků praktického projektového řízení, simulačních her a přípravou k mezinárodním certifikacím.

Projektovému řízení se věnuje od roku 2000. Celkem 6 let působil ve vedení národní asociace projektových manažerů. Je spoluautorem 2 knih o projektovém řízení.

Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA C, je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a akreditovaný PRINCE2® trenér a Certified SCRUM Master (CSM).

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Zabývá se především optimalizací systému řízení projektů v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení.

Dříve mimo jiné zastával pozici vedoucího projektové kanceláře (Senior project manager) a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA B a CSPO - Certified SCRUM Product Owner.

Cena kurzu

11 800 Kč
 • Základní cena bez dalších podmínek
Základní cena
11 210 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásili) nejméně tři účastníci z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena C
10 620 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásilo) nejméně pět účastníků z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena B
10 030 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásilo) nejméně deset účastníků z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena A

Ceny jsou uvedeny bez DPH a za jednoho účastníka.

Jak získat zákaznickou cenu?

29. 5. 2018 - 30. 5. 2018
Školicí centrum Praha
5. 12. 2018 - 6. 12. 2018
Školicí centrum Praha
Rozsah (dny)
2
Min. počet účastníků
4
Max. počet účastníků
10

Místo konání

Školicí centrum Praha

Sokolovská č.p. 178/č.o.247, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Školicí centrum PM Consulting spojuje příjemné prostory, klid a vynikající dopravní dostupnost. Je tak ideálním místem pro získávání nových znalostí a dovedností. Prostory se nachází na náměstí OSN (Praha 9 - Vysočany).

Více informací

Vhodné navazující kurzy

Tento trénink nemá navazující kurzy.