Nejbližší termíny

Není vypsán žadný termín. V případě zájmu nás kontaktujte.

Komplexní příprava k certifikaci IPMA

Komplexní příprava k certifikaci IPMA

Určeno především zájemcům o certifikaci podle IPMA na stupně D,C a B, případně jako příprava k recertifikaci stupňů C a B.

Kurz je akreditován SPŘ v úrovni Excellent, což znamená že absolventi kurzu mají velmi vysokou úspěšnost u zkoušky.

Jsme lídr trhu - naším kurzem prošlo v roce 2015 i 2016 absolutně nejvíce kandidátů certifikace podle IPMA!

Lektoři jsou zkoušející certifikačního orgánu IPMA a autoři knihy Projektový management podle IPMA.

Garantujeme Váš úspěch u zkoušky!

Realizace probíhá v příjemném prostředí se skvělým občerstvením včetně oběda.

Co Vám kurz přinese

Ať už se chystáte na stupeň D, C nebo B, připravíme Vás na písemnou část certifikační zkoušky podle standardu IPMA Competence Baseline (ICB) a pro stupně C a B vás vybavíme informacemi a doporučeními do dalších částí certifikačního procesu.

Kurz počtem hodin splňuje požadovaný rozsah vzdělávání jakožto jedno ze vstupních kritérií ke zkoušce. Je strukturován na základě dlouholeté praxe přípravy k certifikaci IPMA, pro kterou poskytuje skutečně komplexní a rozsáhlou přípravu.

Po absolvování kurzu budete mít přístup do eLearningu a také do systému elektronické cvičné certifikace tak, aby byla vaše příprava co nejefektivnější.

Naučíte se používat metody, techniky a nástroje, které jsou zkoušeny při certifikaci IPMA.
Procvičíte si všechny typy příkladů, které jsou součástí písemné zkoušky.
Získáte knihu Projektový management podle IPMA a přístup do eLearningu a cvičné eCertifikace.

Ti, co kurzem prošli, o něm říkají

Kurz rozhodně doporučuji – zkušení lektoři z praxe, intenzivní a kvalitní příprava ke zkoušce. Dostatečné procvičování jednotlivých metod na konkrétních příkladech.

Libuše Adamczyková - EATON

Kurz mi dal nezbytné podklady pro budoucí rozvoj dovedností projektového řízení, byl veden velice profesionální formou a s lektorem byla radost interagovat. Díky moc!

Daniel Pěček - Zentiva

Kurz byl veden velmi profesionálně, lidsky a s pohodou. Tempo kurzu je příjemné, stihne se mnoho věcí bez stresu. Navíc oceňuji domácí pečivo a koláčky z Chocně 🙂

Lada Ječmenová - E.ON Business Services Czech Republic

Velmi erudovaný a profesionální přístup. Vysoká efektivita ve smyslu obsahu probírané látky.

Iveta Váňová - Landis+Gyr

Fundovanost lektorů, výborná provázanost teorie s praxí. Komplexní shrnutí přípravy na certifikaci ale i projektového řízení jako celku.

Kamil Kováč - AE Holding

S kurzem sem byl velice spokojený. Kurz doporučuji absolvovat. Dozvěděl jsem se spoustu užitečných informací nejen k certifikaci, ale i do praxe.

Jan Sláma - TTC MARCONI

S přípravným kurzem jsem byla velmi pokojena. Oceňuji připravenost podkladů, kvality lektorů, způsob prezentace a také vstřícný, osobní přístup a příjemné prostředí (výborná káva 🙂 )

Lucie Janošová - TREXIMA

Oceňuji zaměření a skutečné provedení školení = tzv. kladen důraz na přípravu k certifikaci dle IPMA = dostatečné příklady korespondující s možnými příklady z certifikace. Uvolněná a přátelská atmosféra.

Martin Musialek - ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Obsah kurzu

V každém dnu kurzu je intenzivně procvičován jeden z příkladů, který se může objevit u certifikační zkoušky, a to v podobě pro příslušný stupeň - D, C nebo B.

Úvod projektu a logický rámec
Plánování projektu a CPM
Příprava k realizaci a řízení rizik
Realizace projektu a EVM
Certifikace nanečisto

V průběhu prvních čtyř dnů kurzu s lektorem projdete celý životní cyklus projektu a naučíte se používat klíčové metody, techniky a nástroje, jejichž znalost je prověřována v písemném testu. Důraz klademe na opakování a procvičování typových příkladů tak, abyste po absolvování našeho kurzu mohli bez další přípravy úspěšně zdolat písemný test.

Pátý den kurzu je věnován tzv. „certifikaci nanečisto“, kdy si budete moci vyzkoušet test typově obdobný tomu, jež vás bude čekat v certifikačním procesu.

V ceně kurzu získáte ještě jeden cvičný test, který si budete moci vyzkoušet z pohodlí domova a jež vám naši lektoři vyhodnotí.

 • Den 1: Základní pojmy projektového řízení pole IPMA, čas a fáze projektu, logický rámec (LRM), zainteresované strany.
 • Den 2: Úspěšnost projektu, předprojektové studie, plánování času s využitím kritické cesty (CPM), Ganttovy diagramy, plánování zdrojů, plánování nákladů, kritický řetěz.
 • Den 3: Sledování a vyhodnocování projektu, metoda EVM.
 • Den 4: Řízení rizik projektu, behaviorální kompetence podle IPMA.
 • Den 5: Certifikace nanečisto – otevřené, uzavřené otázky, řešení všech typů příkladů podle zvoleného stupně certifikace (D, C nebo B).

 

Pokud úspěšně zvládnete náš kurz, ručíme za Váš úspěch!

Garance_uspechu

Ručíme Vám za kurz přípravy k certifikaci podle IPMA, respektive za složení písemné části zkoušky IPMA (v případě přípravy k certifikaci na stupně A, B, C se garance nevztahuje na zprávu o projektu a ústní pohovor). Podmínky garance jsou:

 • V případě, že úspěšně absolvujete náš kurz Kompletní příprava k certifikaci IPMA , tzn. že poslední den kurzu úspěšně projdete cvičnou certifikací PM Consulting (získáte více než 60% v uzavřených otázkách, otevřených otázkách, příkladu na rizika, LRM, CPM i EVM) a do 30 dnů od ukončení kurzu absolvujete písemnou část certifikační zkoušky a neuspějete v ní, zaplatíme za Vás poplatek za opakování zkoušky!
 • Pokud po následné konzultaci s lektorem úspěšně absolvujete 2. cvičný test a do 30 dnů od složení druhého cvičného testu neuspějete u 2. pokusu zkoušky (respektive její písemné části), zaplatíme za Vás poplatek za 3. pokus.
 • Pokud do 30 dnů od 2. pokusu neuspějete ani u 3. pokusu složit písemnou část zkoušky, vrátíme Vám peníze za absolvování kurzu.

Potřebujete více informací?

 • Základní data o standardu IPMA ICB naleznete zde.
 • Přehled certifikací v rámci IPMA je uveden zde.
 • Porovnání certifikačních systémů PRINCE2, PMI a IPMA je uvedeno zde.
Komplexní příprava k certifikaci IPMA

Obdržíte

 • Komplexní výukový materiál s cvičnými příklady a testy (včetně správných řešení)
 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Knihu Projektový management podle IPMA (druhé vydání)
 • Velký cvičný test na závěr kurzu
 • Jedno opakování kompletní cvičné online eCertifikace v hodnotě 4 500,- Kč zdarma!

Kurzem Vás provede

Ondřej Cingl

Ondřej Cingl

Pracuje ve společnosti PM Consulting jako projektový manažer, trenér projektového řízení a osobní poradce manažerů projektů. Jeho trenérskou specializací je praktické projektové řízení a manažerské dovednosti; zejm. leadership a motivace. Je spolutvůrcem několika manažerských her, mj. Simulace projektu Pacifická železnice.

Je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a akreditovaný PRINCE2® trenér . Disponuje také certifikací IPMA C.

Ing. Jiří Krátký

Ing. Jiří Krátký

Zabývá se poradenstvím při rozvoji projektového řízení v organizacích, tvorbou a realizací tréninků praktického projektového řízení, simulačních her a přípravou k mezinárodním certifikacím.

Projektovému řízení se věnuje od roku 2000. Celkem 6 let působil ve vedení národní asociace projektových manažerů. Je spoluautorem 2 knih o projektovém řízení.

Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA C, je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a akreditovaný PRINCE2® trenér a Certified SCRUM Master (CSM).

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Zabývá se především optimalizací systému řízení projektů v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení.

Dříve mimo jiné zastával pozici vedoucího projektové kanceláře (Senior project manager) a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA B a CSPO - Certified SCRUM Product Owner.

Cena kurzu

23 800 Kč
 • Základní cena bez dalších podmínek
Základní cena
22 610 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásili) nejméně tři účastníci z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena C
21 420 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásilo) nejméně pět účastníků z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena B
20 230 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásilo) nejméně deset účastníků z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena A

Ceny jsou uvedeny bez DPH a za jednoho účastníka.

Jak získat zákaznickou cenu?

Rozsah (dny)
5
Min. počet účastníků
4
Max. počet účastníků
10

Místo konání

Školicí centrum Praha

Sokolovská č.p. 178/č.o.247, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Školicí centrum PM Consulting spojuje příjemné prostory, klid a vynikající dopravní dostupnost. Je tak ideálním místem pro získávání nových znalostí a dovedností. Prostory se nachází na náměstí OSN (Praha 9 - Vysočany).

Více informací