Nejbližší termíny

Není vypsán žadný termín. V případě zájmu nás kontaktujte.

Jak nastavit systém řízení projektů

Jak nastavit systém řízení projektů

Zjistíte, jak vytvářet funkční systém řízení projektů (programů, portfolií) pro realizaci strategických cílů, jak nejefektivněji zakládat programy i projekty a jak je následně mezi sebou koordinovat pomocí řízení portfolia projektů tak, aby byla Vaše strategie naplněna.

Na řešení případových studií si osvojíte přístup pro navrhování programů a portfolií tak, aby účinně podporovaly dosažení vašich strategických cílů.

Poznáte, jaké podmínky je vhodné vytvářet pro efektivní realizaci portfolia projektů a jak optimalizovat využití lidských zdrojů organizace.

Osvojíte si praktické nástroje a postupy pro efektivní řízení portfolia projektů.

Realizace probíhá v příjemném prostředí se skvělým občerstvením včetně oběda.

Co Vám kurz přinese

Trénink představí efektivní postup počínající stanovením strategických cílů, přes jejich rozpracování do programů až po jejich praktické naplnění pomocí projektů.

Je určen především vrcholovým manažerům zodpovědným za strategii, zadavatelům a sponzorům projektů, pracovníkům projektových kanceláří a dalším vedoucím pracovníkům, zodpovědným za řízení portfolia projektů organizace, se kterými se na akci setkáte a budete si moci vyměnit zkušenosti.

Cílem kurzu je předvést praktické nástroje a postupy pro efektivní nastavení a řízení portfolia projektů a programů.

Proč je dobré trénink absolvovat?

 • z naší poradenské praxe vyplývá, že řízená realizace strategie je velmi náročná a bez znalosti vhodného přístupu téměř nemožná,
 • obsah kurzu vychází kromě praktických zkušeností trenérů i z mezinárodních standardů dobré praxe pro danou oblast, mimo jiné ze standardů PMI®, IPMA® nebo Prince2® a jejich modifikací pro programový a portfolio management. Je tak zaručena kompatibilita přístupu se celým rozvinutým světem,
 • na kurz může efektivně navázat další individuální spolupráce.

Absolvováním tohoto tréninku si můžete uvést 8 PDUs pro udržování PMI certifikací nebo si lze započítat 8 akreditovaných hodin pro IPMA recertifikaci.

spr_akreditace

Seznámíte se s jednoduchým, avšak velmi účinným přístupem k návrhu a strukturování strategie organizace.
Zjistíte, jaké kroky je vhodné podniknout pro zlepšení systému řízení projektů Vaší organizace.
Seznámíte se s aktuálními trendy v oboru.

Ti, co kurzem prošli, o něm říkají

Na kurzu se mi především líbil přístup, forma, prezentace lektora a jeho příklady z praxe. Obecně kurzy, zázemí a přístup společnosti PM Consulting hodnotím pozitivně.

Martin Dvořáček - Vivantis a.s.

Tento kurz byl pro mne přínosem díky ucelenému pohledu na řízení projektů a na řízení více projektů najednou a jak nastavit pravidla, aby projekty fungovaly.

Markéta Bakulová - Vivantis a.s.

Velká spokojenost s obsahovou stránkou a se způsobem vedení kurzu. V oblasti portfolia projektů mi jistě bude v praxi přínosný.

Lenka Havelková - Penzijní fond České pojišťovny

Přínosem kurzu bylo jednoznačné uvědomění si, kdy má smysl projektově řídit a kde ne. Rozhodně musí být stejná filosofie v Top vedení firmy (musí se chtít). Díky za objasnění a zjištění provázaností.

Monika Ježková - RETIA a.s.

Za  jeden den rychle, ale obsáhle o plánování klíčových prvků projektového řízení, struktuře programu projektů a práce s portfoliem projektů. Vazby na strategii a práci vrcholového managementu organizace. Handouty a příklady. Doporučuji!

Petr Uherka - Vyšší odborná škola publicistiky

Velmi osobní a starostlivý přístup. Přednášejícímu zjevně leželo na srdci, aby účastníci odcházeli poučeni, nikoliv pouze absolvovali kurz. Oceňuji cvičení i bohatý prostor pro dotazy.

Dominik Fellner - VOŠP

Obsah kurzu

Forma tréninku je kombinací případových studií, cvičení, diskuze a výkladu. Přidanou hodnotou je lektor, který má aktuální praktické zkušenosti se zaváděním systému řízení projektů do tuzemských firem a organizací a umí „standardizované“ postupy vhodně aplikovat do tuzemského prostředí se všemi jeho specifiky.

Kde a jak vzniká námět na projekt?
Strategie jako základ
Programový management
Portfolio management
Projektová kancelář
 • Kde a jak vzniká námět na projekt?
  • Trvalá organizace a její byznys
  • Základy strategického managementu
  • Vazba byznys – strategie – projekt
 • Programový management
  • Vznik a definice programu
  • Realizace programu
 • Portfolio management
  • Co je to portfolio, jak vzniká a jak se dá členit, specifika multiprojektového prostředí
  • Plánování v multiprojektovém prostředí
  • Sledované parametry projektů
 • Projektová kancelář
  • Možné podoby
  • Agenda a organizační začlenění

 

Charakter kurzu umožňuje širokou diskuzi a možnost individualizace pro jednotlivé účastníky, kteří si pak z kurzu odnesou hrubou koncepci pro nasazení ve své firmě či organizaci.

Pozn.: S vlastním nasazením koncepce a optimalizací Vašeho systému řízení projektů a programů Vám následně rádi pomůžeme – z našich zkušeností vyplývá, že je to nejefektivnější způsob jak dosáhnout požadovaných změn – za co nejkratší dobu a za co nejméně peněz.

Pozor! Absolvování tohoto tréninku může způsobit významné pozitivní změny ve vaší firmě!

Jak nastavit systém řízení projektů

Obdržíte

 • Komplexní výukový materiál
  • prezentaci,
  • případové studie,
  • apod.
 • Osvědčení o absolvování kurzu

Kurzem Vás provede

Ing. Jiří Krátký

Ing. Jiří Krátký

Zabývá se poradenstvím při rozvoji projektového řízení v organizacích, tvorbou a realizací tréninků praktického projektového řízení, simulačních her a přípravou k mezinárodním certifikacím.

Projektovému řízení se věnuje od roku 2000. Celkem 6 let působil ve vedení národní asociace projektových manažerů. Je spoluautorem 2 knih o projektovém řízení.

Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA C, je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a akreditovaný PRINCE2® trenér a Certified SCRUM Master (CSM).

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

Zabývá se především optimalizací systému řízení projektů v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení.

Dříve mimo jiné zastával pozici vedoucího projektové kanceláře (Senior project manager) a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Disponuje certifikací PMI PMP, IPMA B a CSPO - Certified SCRUM Product Owner.

Cena kurzu

6 800 Kč
 • Základní cena bez dalších podmínek
Základní cena
6 460 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásili) nejméně tři účastníci z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena C
6 120 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásilo) nejméně pět účastníků z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena B
5 780 Kč

Na jeden či více kurzů se přihlásí (nebo se dříve přihlásilo) nejméně deset účastníků z jedné společnosti (organizace).

Zákaznická cena A

Ceny jsou uvedeny bez DPH a za jednoho účastníka.

Jak získat zákaznickou cenu?

Rozsah (dny)
1
Min. počet účastníků
3
Max. počet účastníků
10

Místo konání

Školicí centrum Praha

Sokolovská č.p. 178/č.o.247, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Školicí centrum PM Consulting spojuje příjemné prostory, klid a vynikající dopravní dostupnost. Je tak ideálním místem pro získávání nových znalostí a dovedností. Prostory se nachází na náměstí OSN (Praha 9 - Vysočany).

Více informací